Views
8 months ago

Sony SVE1712T1E - SVE1712T1E Documents de garantie Serbe

Sony SVE1712T1E - SVE1712T1E Documents de garantie Serbe

Napišite naslednje

Napišite naslednje informacije o računalniku VAIO. Te informacije potrebujemo, ko bo računalnik potreboval popravilo. Model in serijska številka: Prodajalec in žig: Datum nakupa: Ime in naslov stranke: 70

Vodič o propisima i bezbednosti Informacije o VAIO računaru Informacije o bezbednosti Upozorenje: Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. (Osim proizvoda koji imaju utikač sa dva pina.) Kada držite računar, obavezno sačekajte da se ohladi. Površina oko izduvnog otvora može da bude izuzetno topla. Preporučuje se da ne držite računar direktno na krilu dok ga koristite. Temperatura donje strane jedinice može da poraste tokom uobičajenog rada, tako da vremenom može da izazove osećaj neprijatnosti ili opekotine. Nemojte da dozvolite da adapter za naizmeničnu struju bude u dodiru sa kožom. Sklonite adapter za naizmeničnu struju dalje od tela ako se zagreje i počne da izaziva osećaj neprijatnosti. VAIO računari su napravljeni tako da rade isključivo sa originalnim baterijama kompanije Sony. Zbog toga, kao i da biste imali garanciju bezbedne upotrebe VAIO računara, trebalo bi da koristite isključivo originalnu punjivu bateriju kompanije Sony. Posebno se preporučuje da koristite originalni adapter za naizmeničnu struju kompanije Sony koji Sony dostavlja uz proizvod. Ovaj adapter za naizmeničnu struju je namenjen isključivo za IT proizvode. Nemojte da ga koristite u druge svrhe. Ukoliko kabl za napajanje adaptera za naizmeničnu struju koji ste dobili uz računar ima utikač sa tri pina, uverite se da će strujna veza biti ispravno uzemljena. Ovaj adapter za naizmeničnu struju je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. RS s Uz neke modele se dostavlja više kablova za napajanje koji se koriste u određenim zemljama. Koristite kabl za napajanje koji odgovara strujnoj utičnici u vašoj zemlji. s Isključivanje računara putem dugmeta (napajanje) ne prekida u potpunosti vezu između računara i električne mreže. Da biste u potpunosti prekinuli tu vezu, isključite adapter za naizmeničnu struju ili kabl za napajanje iz električne mreže. Utičnica treba da se nalazi blizu opreme i mora da bude pristupačna. s Otvaranje ili rasklapanje glavne jedinice ili njene dodatne opreme, iz bilo kog razloga, može da dovede do oštećenja koje garancija ne pokriva. s Da biste izbegli strujni udar, nemojte da otvarate kućište. Prepustite servisiranje isključivo kvalifikovanom osoblju. 71