Views
1 week ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi

Съдържание Основни опции Цифров фотоапарат Ръководство на потребителя Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство, а също и отделното ръководство “Наръчник с инструкции за употреба”; запазете ръководствата за бъдещи справки. Използване на менюто Използване на екрана с настройките Гледане на изображения на телевизионен екран Използване на компютър Отпечатване на неподвижни изображения Отстраняване на проблеми Други Азбучен указател