Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Предупредителни съобщения Enable printer to connect (Разрешете свързване с принтера) • [USB Connect] е зададен в положение [PictBridge], но фотоапаратът е свързан с PictBridge-несъвместимо устройство. Проверете устройството. • Връзката не е осъществена. Изключете и отново свържете кабела за терминала за мулти употреба (DSC-W55) или USB кабела (DSC-W35). Ако на принтера е изведено съобщение за грешка, обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към принтера. • Данните се прехвърлят към принтера. Не изключвайте кабела за терминала за мулти употреба. Processing (Обработване) • Принтерът извършва операция по отменяне на отпечатването. Не можете да отпечатвате преди да приключи. Това може да отнеме известно време в зависимост от принтера. Connect to PictBridge device (Свържете PictBridge устройство) • Опитвате се да отпечатвате изображения преди да сте осъществили връзка с принтера. Свържете с PictBridge-съвместим принтер. No printer image (Няма изображения за отпечатване) • Опитвате се да извършите [DPOF Image] без да сте поставили знак DPOF (ред на отпечатване) на изображението. • Опитвате се да извършите [All In This Folder], но сте избрали папка, в която се съхраняват само движещи се изображения. Не можете да отпечатвате движещи се изображения. Printer busy (Принтерът работи) Paper error (Грешка с хартията) No paper (Няма хартия) Ink error (Грешка с мастилото) Low ink (Мастилото свършва) No ink (Няма мастило) • Проверете принтера. Printer error (Грешка с принтера) • Проверете принтера. • Вижте дали изображението, което желаете да отпечатате, не е повредено.

Други За да използвате фотоапарата си зад граница – източници на ел. енергия Можете да използвате фотоапарата, зарядното устройство за батериите и AC-LS5K променливотоков адаптер (не е приложен) в някоя страна или регион, в който волтажът на мрежата е между 100 до 240V, 50/60 Hz. • Не използвайте електронен трансформатор (пътнически конвертор), тъй като това може да причини неизправност. Други