Views
3 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Комплект

Комплект батерии Относно зареждането на комплекта батерии Препоръчително е да зареждате комплекта батерии при околна температура между 10--С и 30--С. Ако зареждате извън този температурен обхват, възможно е ефективното зареждане на батериите да се окаже невъзможно. Ефективно използване на комплекта батерии • Работата на батериите се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което може да се използват батериите на студено, е по-кратко. За подълга безпроблемна употреба препоръчваме следното: - Сложете батериите в джоб близо до тялото, за да ги затоплите и ги заредете във фотоапарата непосредствено преди снимките. • Честата употреба на функцията zoom или светкавицата изтощава заряда на батериите по-бързо. • Препоръчваме Ви да поддържате резервни батерии за време, два или три пъти по-дълго от очакваното време за снимане и да правите контролни снимки преди истинските. • Не излагайте комплекта батерии на досег с вода. Комплектът батерии не е водоустойчив. • Не оставяйте комплекта батерии на крайно горещи места, като например в автомобил или на пряка слънчева светлина. Как да съхраняваме комплекта батерии • Ако няма да използвате батериите дълго време, веднъж в годината зареждайте и отново разреждайте напълно батериите. Извадете батериите от фотоапарата и ги съхранявайте на сухо и хладно място. Това запазва техните функции. • За да изразходвате напълно заряда на батериите с фотоапарата, оставете фотоапарата включен или в режим на възпроизвеждане на изреждане на кадри (стр. 41) докато захранването изключи. • Винаги носете и съхранявайте комплекта батерии в приложения калъф, за да предотвратите замърсяване на терминалите, късо съединение или др.. Относно живота на батериите • Животът на батериите е ограничен. Капацитетът на батериите намалява малко по малко в течение на експлоатацията им или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло значително, вероятна причина може да бъде изтеклият живот на батериите. Купете нов комплект батерии. • Животът на батериите зависи от начина на съхранение на батериите и от работните условия за всеки комплект батерии.

Относно зарядното устройство за батерии Относно зарядното устройство за батерии • Не зареждайте друг комплект батерии освен Sony NP-BG1 в зарядното устройство, приложено към фотоапарата. Ако се опитате да зареждате друг тип батерии освен приложените, възможно е батериите да протекат, да прегреят или да експлодират, причинявайки опасност от изгаряния или други телесни повреди. • Когато зареждането приключи, извадете батериите от зарядното устройство. В противен случай съществува опасност от протичане, прегряване, експлозии или токов удар. • Когато лампичката CHARGE мига, това може да е индикация за грешка на батериите или за това, че са заредени батерии, различни от приложените. Уверете се, че батериите, които използвате, са от приложения към фотоапарата тип. Ако е така, извадете комплекта батерии и проверете дали зарядното устройство функционира нормално. Ако зарядното устройство работи нормално, вероятно е възникнала грешка в батериите. • Ако зарядното устройство за батериите се замърси, възможно е зареждането да не бъде успешно. Почистете зарядното устройство със сухо парче плат и др. Други