Views
4 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

A, B, C, D A/V

A, B, C, D A/V кабел ...............................61 AE/AF индикатор..............34 AF loc.......................................34 AF илюминатор ..................53 AF рамка на визьора ...........33 AF режим ...............................51 B&W ........................................32 Burst .........................................39 Camera ....................................51 CD-ROM ................................65 Center AF ................................33 Cloudy .....................................36 DPOF.......................................87 Daylight ...................................37 DirectX ....................................64 E, F, G, H, I, J, K, L EV .............................................23 Fluorescent ..............................36 Incandescent ...........................36 ISO ...................................... 7, 37 JPG ...........................................72 LCD задно осветяване .....58 LCD екран ............................16 M, N, O, P, Q, R Азбучен указател M AF ........................................51 MPG .......................................72 Macintosh компютри ........80 Препоръчителна среда .....80 Map View ................................77 Mass Storage ...........................59 “Memory Stick Duo” ........104 Multi AF ..................................33 Multi Burst ..............................39 Multi-pattern измерване ......35 Multipoint AF ........................33 Natural .....................................32 NR slow shutter .....................13 NTSC ....................................60 PAL ...........................................60 PC .............................................63 Picture Motion Browser........74 PTP ...........................................59 Program Auto Mode .............18 PictBridge .........................59, 83 Rich ..........................................32 S, T, U, V, W S AF ..........................................51 Setup 1 .....................................58 Setup 2 .....................................59 Smart zoom ............................51 Trimming .................................49 USB връзка ............................59 USB кабел .......................67, 84 VGA ........................................24 WB ...........................................36 Windows компютри ..........63 Препоръчителна среда .....64 Zoom ......................................20 Zoom при възпроизвеждане . 28 А, Б, В, Г, Д Автоматичен преглед (Auto Review) ....................................53 Бавна синхронизация .........21 Баланс на белия цвят ........36 Батерии ...............................106 Бързо превъртане напред/назад ............................................28 Вградена памет ...................17 Видео изход ...........................60 Възпроизвеждане ................28 Въртене .................................47 Диафрагма ................................7 Директно отпечатване..83 Добро качество ..................38 Е, Ж, З, И Единичен екран ....................51 Език ..........................................58 Екран Промяна на дисплея ...........16 Индикатор ...........................12 Задно осветяване на LCD екрана ...............................16, 58 Експонация ..............................7 Жак DC IN ...........................11 Замъгляване .............................6 Запис на движещи се изображения 19 на неподвижни изображения 19 Зарядно устройство за батерии ..............................107 Заснемане на филми ............18 Защита ..................................43 Звуков сигнал .......................58 Знак за отпечатване .........87 Идентификация на частите ...................................................10 Избор на сцена .....................25 Измерване в центъра ........35 Изреждане на кадри........... 45 Изтриване ...........................28 Форматиране ...............54, 55 Имена на файлове ...............71 Имена на файловете и места за съхранението им ............71 Индексен екран ...................29 Индикатор ...........................12 Индикатор за AF рамка на визьора ...................................33 Индикация при авто-диагностика ....................................100 Инициализация ....................58 Инсталация ..........................65 Инструмент за “Memory Stick” ........................................55

Инструмент за вградена памет ......................................54 Интервал ..............................41 К, Л, М, Н, О Кабел за мулти употреба ..... 61, 67, 84 Капаче за защита от запис .. 104 Качество на изображението 9, 38 Качество на картината .38 Компютър ............................63 Копиране на изображения 66, 80 Macintosh ...............................80 Препоръчителна среда 64, 80 Софтуер ................................65 Преглед на изображения, запазени на компютър с помощта на фотоапарата.. 73 Windows .................................63 Контраст .............................42 Копиране ...............................57 Копиране на изображения на компютър .............................66 Кръстче за точково измерване ..........................................35 Меню .......................................30 Опции .....................................31 Запис .......................................32 Преглед ...................................43 Меню за запис.......................32 Меню за преглед...................43 Места за съхранение на файловете .............................71 Монитор ..............................51 Мулти конектор ...............11 Намаляване ефекта на червените очи ................................52 Настройка на часовника 60 Настройки ..............42, 49, 50 Camera ...................................51 Инструмент за вградена памет ......................................54 Инструмент за “Memory Stick” ........................................55 Setup 1 .....................................58 Setup 2 .....................................59 Натискане на бутона на затвора наполовина ............6 Недостатъчна експонация .. 7 Ниво на светкавицата ....41 Номер на файла ....................59 Операционна система 64, 80 Оптичен zoom ............20, 51 Острота ..............................42 Отпечатване ......................82 В режим на индексен екран ... 83 В режим на единичен екран .. 83 Отпечатване във фотоателие ............................................87 Отпечатване в режим на индексен екран .....................83 Отпечатване в режим единичен екран .....................83 Отстраняване на проблеми ...................................................89 П, Р, С Папка .....................................43 Промяна .................................56 Създаване ...............................55 Пиксел.......................................9 Предварително зададено фокусно разстояние...........33 Предупредителни индикатори и съобщения ...........100 Преекспонация .......................7 Прецизен цифров zoom ....51 Придържане на фотоапарата ........................................ 6, 19 Принудителна светкавица включена ................................21 Принудителна светкавица изключена...............................21 Промяна на размера ...........46 Разделяне ................................47 Размер на изображението ..... ................................................9, 24 Разширение ............................73 Регулиране на EV .................23 Режим ......................................39 Режим здрач .........................26 Режим макро .........................21 Режим на автоматична настройка ............................19 Режим на автоматично фокусиране ..............................6 Режим висока чувствителност ........................................26 Режим на запис .....................39 Режим на запис на меко изображение ........................26 Режим на измерване ............35 Режим на цвета ...................32 Режим на работа със светкавицата ..................................21 Режим пейзаж ......................26 Режим плаж ..........................25 Режим портретна нощна сцена .......................................26 Режим сепия ..........................32 Режим сняг ............................26 Светкавица (Баланс на белия цвят) ......................................36 Свързване Компютър ............................67 Принтер ...............................84 Телевизор ...............................61 Сила на звука .......................28 Скорост на затвора ...........7 Други