Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Идентификация на частите За подробности относно операциите вижте страниците в скоби. Бутон на затвора (19) За заснемане: Zoom (W/T) бутон (20) За преглед: - (Playback Zoom) бутон / бутон Index (28, 29) Прозорче на визьора Обектив Бутон на захранването/ Лампичка на захранването Микрофон Светкавица (21) Лампичка на таймера за самостоятелно снимане (22)/AF илюминатор (53) AE/AF лампичка/ Лампичка на таймера за самостоятелно снимане (зелена) (22) Лампичка за зареждане на светкавицата/ Лампичка за запис (оранжева) Високоговорител Визьор LCD екран (16)

Идентификация на частите DISP (дисплей включен/ изключен)(16) * Натиснете бутон DISP (дисплей включен/ изключен) за по-дълго, за да изберете яркостта на дисплея със задно осветяване (само за DSC-W55) Бутон MENU (30) Натиснете МENU и задръжте, докато изведете екран (Настройки) Бутон (Възпроизвеждане) (28) Кукичка за ремък за китка Диск за избор на режим (18) Контролен бутон Включено меню: (30) Изключено меню: (21-23) Бутон (размер на изображението/ Изтриване) (24, 28) Статив (долна част) Използвайте статив с дължина на винта по-малка от 5.5 мм. Винт с дължина поголяма от 5.5 мм не може да прикрепи фотоапарата стабилно към статива и това може да причини повреда на фотоапарата. След като приключите заснемането, снемете видеокамерата от статива. Капаче за батерията/”Мemory Stick Duo” Лампичка за достъп ”Мemory Stick Duo” Отделение Отделение за поставяне на батерията Лостче за изваждане на батерията Мулти конектор (долна част) (DSC-W55) Мултиконекторът се използва в следните ситуации: - USB връзка с компютър - AV връзка с телевизор - PictBridge връзка с принтер Жак DC IN (DSC-W35) Когато използвате променливотоков адаптер AC-LS5K (не е приложен) За повече подробности обърнете се към упътването за експлоатация приложено към променливотоковия адаптер. IN означение Към DC жака Не можете да зареждате комплекта батерии като свързвате фотоапарата си към AC-LS5K адаптера. Използвайте зарядното за батерии , за да заредите комплекта батерии. Капаче на DC IN жака (DSC-W35) A/V OUT жак (DSC-W35) Капаче на жка (DSC-W35) -(USB) жак (DSC-W35)