Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Индикатори

Индикатори на екрана Вижте страниците в скоби за подробности. Когато записвате неподвижни изображения Функция Zoom (20, 51) Намаляване на ефекта на червените очи (52) Острота (42) Контраст (42) AF илюминатор (53) Режим на измерване (35) Режим на цвета (32) Когато записвате движещи се изображения Режим макро (21) Режим AF (51) Индикатор за AF рамка на визьора (33) Фокусно разстояние (33) Измерване нивото на експонацията (23) Дисплеят се променя, както е показано в ляво, в зависимост от режима на фотоапарата Оставащ заряд на батерията AE/AF в заключено положение (19) Режим на запис (18, 39) Ориентир за стойността на експонацията (23) Баланс на белия цвят (36) Режим готовност/ Запис на движещо се изображение -- Диск за избор на режим (Избор на сцена) (18) Избор на режим (19) Режим на работа със светкавицата (21) Зареждане на светкавицата

Индикатори на екрана Размер на изображението (24) Рамка на AF визьора (33) се показва само когато режим Multi Burst е активиран Качество на изображението (38) Папка за запис (55) Не се появява, когато използвате вградената памет на фотоапарата. Оставащ капацитет на вградената памет Оставащ капацитет на “Memory Stick” Време за запис [максимално време за запис] -- Интервал Multi Burst (41) Оставащ брой изображения -- Таймер за самостоятелно снимане (22) Функция за автодиагностика (100) ISO номер (37) не се извежда на екрана на предишната страница) Хистограма (16, 23) NR бавен затвор Когато използвате определени скорости на затвора*, автоматично се активира функцията на бавния NR затвор, за да намали смущенията в изображението. Скорост на затвора Размер на диафрагмата Стойност експонацията (23) Меню (30) Предупреждение за вибрация Показва, че вибрацията ще попречи на записа на ясни изображения поради липса на достатъчно светлина. Дори когато предупреждението за вибрация се появи, Вие можете да записвате изображения. Въпреки това препоръчваме Ви да използвате функцията против замъгляване, както и да използвате светкавица за по-добро осветяване и статив или друго средство, за да стабилизирате фотоапарата. (стр. 6) Предупреждение за нисък заряд на батерията (100) Кръстче за точково измерване (35)