Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Индикатори

Индикатори на екрана Когато възпроизвеждате неподвижни изображения Ост. капац. на батерията Режим на запис (19) Размер на изображението (24) Когато възпроизвеждате движещи се изображения Режим на възпроизвеждане Защита (40) Ред на отпечатване (DPOF) обозначение (81) Промяна на папката (43) • Не се появява, когато използвате вградената памет. Zoom скала (28) Възпроизвеждане кадър по кадър (39) Възпроизвеждане (28) Сила на звука (28) Номер на папката/ Файла (39) Лента за възпроизвеждане

Индикатори на екрана PictBridge връзка (84) Папка за запис (55) • Не се появява, когато използвате вградената памет. Папка за възпроизвеждане (43) • Не се появява, когато използвате вградената памет. Оставащ капацитет на вградената памет Оставащ капацитет на “Memory Stick” Номер на изображението/ Брой изображения, записани в избраната папка Хистограма (16, 23) Се появява, когато дисплеят за хистограма е изключен. Дата на записа/ Време на възпроизведеното изображение Меню (30) Възпроиозвеждане на Multi Burst изображения в поредица (39) Изберете изображение Регулирайте силата на звука Функция за авто-диагностика (100) Брояч Pict-Bridge свързване (86) • Не изключвайте кабела за терминала по мултифункционална употреба, докато иконката е на дисплея. Стойност на изображ. (23) ISO номер (37) Режим на измерване (35) Светкавица Баланс на белия цвят (36) Скорост на затвора Размер на диафрагмата Възпроизвеждано изображение