Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Промяна на

Промяна на дисплея на екрана Бутон DISP (Дисплей на екрана включен/изключен) Всеки път, когато натиснете DISP бутона, дисплеят се променя както следва. Хистограма включена Дисплей на хистограмата (стр. 23) Индикатори изключени Индикатори включени • Натиснете DISP (бутон за смяна на екрана) по-дълго, за да изберете яркост на задното осветяване (DSC-W55). • Когато включите дисплея на хистограмата, информацията за изображението се извежда по време на възпроизвеждане. • Хистограмата не се извежда в следните ситуации: Когато записвате - Когато е изведено менюто. - Когато записвате движещи се изображения По време на възпроизвеждане - Когато е изведено менюто. - В режим на индексиране - Когато използвате функцията zoom при възпроизвеждане. - Когато въртите неподвижни изображения. - По време на възпроизвеждане на движещи се изображения • По време на възпроизвеждане на изображения не можете да изключите LCD екрана. • Възможно е да се получат големи различия в изведената хистограма, когато снимате или възпроизвеждате, когато: - Светкавицата светне. - Скоростта на затвора е бавна или бърза. • Възможно е хистограмата да не се изведе за изображения, записани с помощта на други фотоапарати. • Когато изключите LCD екрана, цифровият zoom не функционира и [AF Mоde] е в настройка [Single] (стр. 51). Когато изберете (режим светкавица)/ (самостоятелен таймер)/ (макро), изображението се извежда за около 2 секунди.

Използване на вградената памет Вашият фотоапарат притежава 24MB вградена памет. Тази памет не може да се вади. Дори когато във фотоапарата няма поставен “Memory Stick Duo”, Вие можете да записвате изображения, ако използвате вградената памет. Когато заредите “Memory Stick Duo” (не е приложен) [Recording]: Изображенията се записват на “Memory Stick Duo”. [Playback]: Изображенията на “Memory Stick Duo” се възпроизвеждат. [Menu, Setup, etc.]: Можете да извършвате различни операции с изображенията на “Memory Stick Duo”. Когато не сте заредили “Memory Stick Duo” [Recording]: Изображенията се записват, използвайки на вградената памет. [Playback]: Изображенията във вградената памет се възпроизвеждат. [Menu, Setup, etc]: Можете да извършвате различни операции с изображенията във вградената памет. Данни за изображения, запазени във вградената памет Препоръчваме Ви да копирате (подсигурявате) данните си, като използвате един от следните няколко начина. За да копирате (подсигурявате) данни на “Memory Stick Duo” Подгответе “Memory Stick Duo” с капацитет 64 МВ или по-голям, след това изпълнете процедурата, обяснена в [Copy] (стр. 50,57). За да копирате (подсигурявате) данни на твърдия диск на Вашия компютър Извършете процедурата на стр. 66 до 69, без да зареждате “Memory Stick Duo” във фотоапарата. • Не можете да прехвърляте данни на “Memory Stick Duo” от вградената памет. • Когато свържете фотоапарата с компютър посредством кабела за мулти употреба, Вие можете да копирате данните, запазени от вградената памет на компютър, но не можете да копирате данните от компютър на вградената памет.