Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Основни

Основни операции Използване на диска за избор на режим Настройте диска за избор на режим в желаната функция. Диск за избор на режим Маркировка Настройте в желан режим Контролен бутон Заснемане на клипове → стр. 19 Режими за заснемане на не подвижни изображения Auto Adjustment Позволява лесно заснемане с автоматично регулирани настройки → стр. 19 Program Auto Позволява Ви да заснемате с автоматично регулирана експонация (и скоростта на затвора, и размера на диафрагмата). Също така можете да изберете различни настройки като използвате менюто. (За повече подробности относно възможните функции → стр. 31). Scene Selection Позволява Ви да заснемате с предварително регулирани настройки според сцената. → стр. 25. Ръководство за функциите Когато [Function Guide] е в настройка [On], описанията на функциите се извеждат, докато работите с фотоапарата. Настройката по подразбиране е [On]. Изберете [Off] ако не желаете описанието на функциите да се извежда (стр. 52).

Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка ) микрофон Визьор Лостче zoom Бутон на затвора Диск за избор на режим Контролен бутон Бутон (Размер на изображение/Изтриване) Изберете режим посредством ключа за избор на режим Неподвижно изображение (режим автоматична настройка): Изберете . Движещо се изображение: Изберете . Основни операции Задръжте фотоапарата стабилно. Изображението трябва да е в центъра на фокусната рамка. Заснемете посредством бутона на затвора. Неподвижно изображение: Натиснете и задръжте бутона на затвора натиснат наполовина, за да фокусирате. Индикаторът (AE/AF lock), светещ в зелено примигва, чува се звуков сигнал, индикаторът престава да мига, но остава включен. Натиснете бутона на затвора докрай. Чува се звук. AE/AF lock индикатор