Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Лесно

Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка ) Движещо се изображение: Натиснете бутона на затвора докрай. За да спрете записа, отново натиснете бутона на затвора докрай. Ако искате да заснемете неподвижно изображение на обект, върху който е трудно да фокусирате • Най-малката дистанция за заснемане е около 50 см. Заснемете в режим от близо (Macro) (стр. 21), когато заснемате на дистанция по-малка от споменатата. • Когато фотоапаратът не може да фокусира върху обекта автоматично, AE/AF lock индикаторът започва да примигва по-бавно и не се чува звуков сигнал. Опитайте да нагласите за снимка и фокусирайте отново. Обекти, върху които е трудно да се фокусира са: - отдалечени от фотоапарата и затъмнени; - онези, при които контрастът между обекта и фона е недостатъчен; - видените през стъкло; - които е движат бързо; - отразяващи светлина или с лакирана повърхност; - светещи; - със задно осветяване; Използване на zoom Натиснете бутон zoom. • Когато скалата за приближение (zoom) надвишава 3х, фотоапаратът използва функция Digital Zoom (цифрово увеличение). За повече подробности относно настройките на [Digital Zoom] и качеството на изображението, вижте стр. 46. • Не можете да променяте скалата за увеличение, докато заснемате клип.

Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка ) Светкавица (Избор на режим светкавица за неподвижни изображения) Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим. (Без индикатор): Flash Auto Примигва, когато светлината е недостатъчна или има задно осветяване (настройки по подразбиране) Светкавица включена Бавна синхронизация (Светкавица включена) Скоростта на затвора е по-ниска на затъмнени места, за да можете да заснемете ясно фона, който е извън обсега на светкавицата. Светкавица изключена • Светкавицата примигва два пъти. Първият път е, за да регулира количеството светлина. • Докато зареждате светкавицата, се извежда --. Основни операции Макро (заснемане отблизо) Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим. За да отмените, натиснете отново. (Без индикатор): Макро функция изключена Макро функция включена (W страна: около 2 см или по-далече, Т страна: около 30 см или по-далече) Макро • Настройките за увеличение по цялата W страна са препоръчителни. • Обхватът на фокуса става по-тесен и не целия обект може да бъде на фокус. • Скоростта на автоматичния фокус намалява.