Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Лесно

Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка ) Използване на самостоятелен таймер Натиснете ( ) на контролния бутон неколкократно, докато изберете желания режим. (Без индикатор): Не използвате самостоятелен таймер Настройка на 10-секунден самостоятелен таймер. Настройка на 2-секунден самостоятелен таймер. Натиснете бутона на затвора, лампичката на самостоятелния таймер примигва, чува се звук, докато затвора работи. Лампичка на самостоятелния таймер За да отмените, натиснете отново. • Използвайте 2-секунден отлагащ самостоятелен таймер, за да предотвратите замъгляване, което се получава от вибрациите на фотоапарата при натискане на бутона на затвора

Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка ) EV (Ръчна настройка на експонацията) Натиснете / (EV) бутон, след това натиснете (по-ярко)/ (по-тъмно), за да регулирате. За да изключите изведената лента, натиснете бутон отново. Към + Към – • За повече детайли относно експонацията вижте стр. 7. • Стойността на компенсацията може да бъде настроена на 1/3EV увеличение. • Ако обектът е заснет в извънредно ярки или тъмни условия или ако използвате светкавицата, регулирането на експонацията може да не е ефективно. Настройка на [EV] като извеждате хистограма. Основни операции Тъмно Светло Хистограмата е графика, която показва осветеността на изображението. Натиснете неколкократно DISP (ключ за дисплей на екрана), за да изведете хистограма в екрана. Когато изображението е тъмно, графиката е изместена към лявата страна, а при светло изображение - към дясната страна. Задайте ключа за избор на режим в положение и настройте EV докато преглеждате експонацията с помощта на хистограмата. А Брой пиксели В Осветеност • Хистограмата се появява когато възпроизвеждате едно изображение, но Вие не можете да настройвате експонацията.