Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Лесно

Лесно заснемане на изображения (Режима Автоматична настройка ) За да промените размера на изображение Натиснете (Размер на изображение) и след това натиснете , за да изберете размер. За повече подробности относно размера на изображението, вижте стр. 9. Настройките по подразбиране са отбелязани с . Размер на изображението Препоръки за употреба Брой изображения Отпечатване За отпечатване в размер А3 По-малко изтънчен Съвпада със съотношение 3:2 За отпечатване в размер А4 За отпечатване в размер 13х18 см За отпечатване в размер 10х15 см За прикачане към имейл Повече груб За показване по HDTV в широкоекранен режим. 1) Изображенията са записани в същото съотношение 3:2, като на фотографска хартия или картички и др. 2) Двата края на изображението могат да бъдат отрязани по време на отпечатването (стр. 97). Размер на изображението Изображения/секунди Указания за употреба Около 30 сек. Показване на телевизионен екран с високо качество на изображението Около 17 сек. Показване на телевизионен екран със стандартно качество на изображението Около 8 сек. За прикачане към имейл. • Колкото по-голям е размерът на изображението, толкова по-високо е и качеството му. • Колкото повече изображения възпроизвеждате на секунда, толкова по-плавно ще бъде възпроизвеждането.

Заснемане на неподвижни изображения (избор на сцена) Бутон на затвора Д Изберете желания режим от избор на сцена диск за избор на режим • За повече подробности относно режимите вижте следващата страница. Основни операции Заснемайте посредством бутона на затвора. За да отмените избора на сцена Изберете режим различен от Избор на сцена.