Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Преглед/изтриване на изображения (Индекс)/ (Playback zoom) бутон (Playback zoom) бутон (Playback) бутон Контролен бутон бутон (Изтриване) Натиснете бутон (Playback) (Възпроизвеждане) Ако натиснете бутон (Playback) (Възпроизвеждане), докато фотоапаратът е изключен, фотоапаратът се включва в режим възпроизвеждане. Ако натиснете отново, режимът се сменя в режим запис. Изберете изображение с на контролния бутон Клип: Натиснете , за да възпроизведете клип. (Натиснете отново, за да спрете възпроизвеждането). Натиснете , за да превъртите бързо напред/назад (Натиснете , за да се върнете към нормално възпроизвеждане). • Не можете да слушате аудио звук от фотоапарата, докато възпроизвеждате клипове. За да слушате аудио звук, свържете външен източник като телевизор, високоговорител и т.н. За да изтриете изображения Изведете изображението, което искате да изтриете и натиснете Изберете [Delete] с , след това натиснете . За да отмените изтриването Изберете [Exit], след това натиснете . За да наблюдавате увеличено изображение (playback zoom) Натиснете докато извеждате неподвижно изображение. За да отмените zoom, натиснете . Регулирайте дела с: . Отменете playback zoom: . (Изтриване).

Преглед/изтриване на изображения Преглед на индекс екран Натиснете (Индекс) и изберете изображение посредством . За да изведете следващия (предишния) индекс екран, натиснете . За да се върнете към режим единичен екран, натиснете . За да изтриете изображения в индекс екран Докато е изведен индекс екран, натиснете (Изтриване) и изберете [Select] посредством на контролния бутон, след това натиснете . Изберете изображението, което искате да изтриете посредством , след това натиснете , за да изведете (Изтриване) индикатор върху избрания образ. Зелена рамка за избор За да отмените избора Изберете изображение, което преди това сте избирали за изтриване,след това натиснете --, за да изтриете – от индикатор от изображението. Основни операции Натиснете (Изтриване) Изберете [OK] посредством , след това натиснете . • За да изтриете всички изображения от папката, изберете [All In This Folder] посредством в стъпка 1 вместо [Select], след това натиснете .