Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Забележки за

Забележки за фотоапарата Видове “Memory Stick”, които можете да използвате (не са приложени в комплекта) IC носителя за запис, който използвате с фотоапарата, е “Memory Stick Duo”. Съществуват два вида “Memory Stick Duo”. “Memory Stick Duo”: вие можете да използвате “Memory Stick Duo” с Вашия фотоапарат. “Memory Stick” Не можете да използвате “Memory Stick” с този фотоапарат. Обектив Carl Zeiss • Този фотоапарат е оборудван с обектив Carl Zeiss, който е в състояние да възпроизвежда отлични изображения с висок контраст. Обективът за този фотоапарат е изработен посредством висококачествена система, утвърдена от Carl Zeiss в съответствие със стандартите за качество на Carl Zeiss Германия Забележки за LCD екран и обектив LCD екранът е произведен по високо прецизна технология, така че ефективният брой пиксели е над 99,99%. Възможно е обаче да се появят малки черни и/или ярки петънца (бели, червени, сини или зелени на цвят) върху LCD екрана и LCD визьора. Появяването на тези петънца е напълно нормално в процеса на снимане и по никакъв начин не влияе върху записваното изображение. Не можете да използвате други носители с този фотоапарат. За подробности относно “Memory Stick Duo”, вижте стр. 104. Когато използвате “Memory Stick Duo” с “Memory Stick” съвместимо устройство. Вие можете да използвате “Memory Stick Duo” като го заредите в Memory Stick Duo адаптер (не е приложен в комплекта) Memory Stick Duo адаптер Забележки за батериите “InfoLITHIUM” •Заредете приложения комплект батерии преди да използвате комплекта батерии за първи път. Комплектът батерии може да бъде зареждан дори ако не се е разредил напълно. Комплектът батерии може да бъде използван дори когато е бил зареден наполовина. Когато няма да използвате фотоапарата за дълго време, разредете заряда на батериите и извадете комплекта батерии от фотоапарата; съхранявайте батериите на сухо и хладно място, за да запазите функциите им. За подробности относно комплекта батерии вижте стр. 106. Черни (бели/червени/сини/ зелени) петънца • Излагането на LCD екрана, визьора или обектива на пряка слънчева светлина за дълго време може да причини неизправност. Внимавайте, когато поставяте фотоапарата близо до прозорец или на открито. • Не натискайте LCD екрана силно. Това може да причини неизправност и екранът да загуби цветовете си. • Възможно е да се появят остатъчни образи на LCD екрана, когато снимате в студени условия. Това не е неизправност. • Този фотоапарат разполага с прецизна оптика. Внимавайте да не ударите някъде обектива и да не прилагате сила върху него. Изображенията, използвани в това ръководство Снимките, използвани за примери, са обработени и не са истинските изображения, заснети с този фотоапарат. Относно илюстрациите Илюстрациите използвани в това ръководство са на DSC-W55 освен ако не е упоменато другояче.

Съдържание Забележки за използване на фотоапарата ................................................................... 2 Основни техники за по-добри изображения .................................................................. 6 Фокусиране – успешно фокусиране върху обект .............................................. 6 Експонация – настройка на интензитета на светлината ........................... 7 Цвят – ефект от осветяването .......................................................................... 8 Качество – “качество на изображението” и “размер на изображението” 9 Идентификация на частите ...........................................................................................10 Индикатори на екрана .......................................................................................................12 Промяна на дисплея на екрана ........................................................................................ 16 Използване на вградената памет .................................................................................17 Основни опции Използване на диска за избор на режим .......................................................................18 Лесно заснемане на изображения (Режим автоматична настройка) ...................19 Заснемане на неподвижни изображения (избор на сцена) ....................................... 25 Преглед/изтриване на изображения ............................................................................. 28 Използване на менюто Използване на опциите в менюто ................................................................................ 30 Опции в менюто ................................................................................................................ 31 Меню за запис .................................................................................................................... 32 COLOR (режим на цвета): Промяна на яркостта на изображението (Режим на измерване): Избор на режима на измерване (Баланс на белия цвят): Регулиране на цветовите тонове Избор на луминесцентна чувствителност (Качество на изображението): Избор на качеството а неподвижното изображение Mode (Режим на запис): Избор на продължителен метод на заснемане (Ниво на светкавицата): Регулиране количеството светлина на светкавицата (Острота): Регулиране остротата на изображението (Настройки): Промяна на настройките