Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на менюто Използване на опциите в менюто Бутон (Възпроизвеждане) Контролен бутон Диск за избор на режим Бутон MENU Запис: Включете фотоапарата и задайте ключа за избор на режим. Възпроизвеждане: Натиснете бутон – (Възпроизвеждане). Достъпните опции са различни в зависимост от позицията на диска за избор на режим и режимите Запис/Възпроизвеждане. Натиснете [MENU], за да изведете менюто. Изберете желаната опция в менюто с помощта на на контролния бутон. • Ако желаната опция не е видима, натискайте докато опцията се изведе на екрана. • Натиснете след като изберете опция, когато дискът за избор на режим е зададен в положение. Изберете настройка с помощта на . Настройката, която избирате, се увеличава и задава. Натиснете MENU, за да изключите менюто. Можете да изключите менюто като натиснете бутона на затвора наполовина • Ако има опция, която не е изведена, в краищата, където обикновено се появяват опциите на менюто, се извежда означение . За да изведете опция, която не се появява, изберете означението с помощта на контролния бутон. • Не можете да избирате опции, които не са възможни за избор.

Опции в менюто За подробности относно тази функция стр. 30 Меню за запис (стр. 32) Достъпните опции в менюто се различават в зависимост от позицията на ключа за избор на режим. На екрана се извеждат единствено опциите, с които можете да работите. Позиция на диска за избор на режим: ( : работи) (режим на цвета) (Режим на измерване) (Баланс на белия цвят) ` (Качество на изображението) Mode (Режим на запис) (Острота) (Настройка) (Контраст) (Острота) (Настройка) Използване на менюто Меню за преглед (стр. 43) (Папка) (Преместване) (Завъртане) (Настройка) (Защита) (Отпечатване) (Оразмеряване) (Разделяне) (Trimming)* * Операцията е ограничена в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 27) * Работи само при увеличено възпроизвеждане. В това ръководство, възможните за избор от диска настройки са показани както следва Не са възможни Възможни