Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Меню за запис

Меню за запис За подробности относно тази функция стр. 30 Ако обектът не е фокусиран Когато снимате обекти на ръба на рамката (или екрана), или когато използвате [Center AF] или [Spot AF], възможно е фотоапаратът да фокусира в центъра вместо върху обекта на ръба на рамката. В случаи като тези направете следното. ] 1. Композирайте снимката така, че обектът да се намира в центъра на рамката AF и натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате (AF в заключено положение). AE/AF индикатор за заключено положение AF рамка на визьора Можете да извършите процеса по настройка на заключен AF колкото пъти желаете, преди да натиснете бутона на затвора. 2. Когато индикаторът за заключен AE/AF спре да мига и остане постоянно включен, върнете се към напълно композираната снимка и натиснете бутона на затвора докрай.

Меню за запис За подробности относно тази функция стр. 30 Избор на режим на измерване Избира режима на измерване, който задава участъка от обекта, който ще измервате, за да определите експонацията. Spot (точково измерване) Измерва само отделна част от обекта. Тази функция е полезна, когато обектът е осветен отзад или когато между обекта и фона има силен контраст. Кръстче за прицелване Позиция на обекта. Center (измерване в центъра) Multi (multi-pattern измерване) Измерва в центъра на изображението и определя експонация та в зависимост от осветеността на обекта. Разделя изображението на няколко части и измерва всяка от тях. Фотоапаратът определя експонацията. За подробности относно експонацията -- стр. 7 Когато използвате точково измерване или измерване в центъра, препоръчваме Ви да зададете [--] (фокусиране) в положение [Center AF], за да фокусирате в позицията на измерване (стр. 33).