Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Меню за запис

Меню за запис За подробности относно тази функция стр. 30 WB (Баланс на белия цвят): Регулиране на цветните тонове Настройва цветните тонове в зависимост от светлинните условия, например, когато цветовете на изображението изглеждат странни. Регулира условията за използване на светкавица. • Не можете да избирате тази опция, когато записвате движещи се изображения. Използва се когато снимате на места, където светлинните условия се менят често, като например в парти-зала или при ярко осветление, като във фотографско студио Използва се при флуоресцентно осветление. (Облачно) Използва се когато снимате при облачно небе или на сянка.

Меню за запис За подробности относно тази функция стр. 30 Използва се при снимки на открито, запис на нощна сцена, неонови светлини или фойерверки, изгреви или условия преди и след залез. Автоматично настройва баланса на белия цвят. • За подробности относно баланса на белия цвят, вижте стр. 8 • При флуоресцентно осветление, което мига, дори и да изберете (Fluorescent), възможно е балансът на бялото да не е правилно настроен. • Когато светкавицата светне, функцията [WB] автоматично е зададена в положение [Auto], освен в режими [ ] (Flash). Някои операции не са достъпни в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 27). ISO: Избор на луминесцентна чувствителност Използване на менюто Малък номер Голям номер Избира чувствителността на осветеността с ISO стойности. Колкото по-голям е номерът, толкова по-голяма е чувствителността. Избира голям номер, когато записвате на тъмни места или записвате бързо движещ се обект или когато изберете помалък номер, за да придобиете по-високо качество на изображението. • За подробности относно [ISO] чувствителността, вижте стр. 7. • Обърнете внимание, че изображението съдържа повече шум, когато номерът на ISO чувствителността се увеличи. • [ISO] е зададен в положение [Auto] в режима за избор на сцена.