Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Преглед на

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 • Възможно е да не успеете да запишете изображения в режим Multi Burst в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 27). Относно [Burst] • Когато записвате с помощта на таймера за самостоятелно включване, записват се максимално серия от 5 изображения. • Интервалът за запис е приблизително 0.9 секунди. • Когато нивото на заряда в батерията е ниско или когато капацитетът на “Memory Stick Duo” е пълен, функцията Burst спира. • Възможно е да не успеете да запишете изображения в режим [Burst] в зависимост от режима за избор на сцена (стр. 27). Максимален брой изображения при последователен запис (Единици: изображения)

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 (Интервал): Избор на интервал на рамката в режим [Multi Burst] Избира интервала между кадрите в режим [Multi Burst] (стр. 39). Най-напред изберете [Multi Burst] в [Mode] (режим на запис), след това настройте желания интервал между кадрите в [Interval]. Когато изберете функция различна от [Multi Burst], функцията няма да е възможна за избор. (Ниво на светкавицата): Регулиране на количеството светлина на светкавицата Регулира количеството светлина от светкавицата. Към +: Количеството светлина е по-голямо. Към -: Количеството светлина е по-малко. За да промените режима на работа със светкавицата на стр. 21 Използване на менюто