Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Преглед на

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 3. Изберете [Protect] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . Изображението е защитено и върху него се извежда индикаторът за защита . 4. За да защитите други изображения, изберете желаното изображение с помощта на ; след това натиснете . За да защитите изображения в режим на индекс екран 1. Натиснете (индекс), за да изведете индексния екран. 2. Натиснете [MENU], за да изведете менюто. 3. Изберете [Protect] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . 4. Изберете [Select] с ; след това натиснете . 5. Изберете изображението, което желаете да бъде защитено с ; след това натиснете На избраното изображение се извежда зеленият индикатор . - (зелен) 6. За да защитите и други изображения, повторете стъпка 5. 7. Натиснете MENU. 8. Изберете [ОК] с помощта на ; след това натиснете . Индикаторът става бял. Избраните изображения са защитени. За да защитите всички изображения в папката, изберете [All In This Folder] на стъпка 4 и натиснете . Изберете [On] с помощта на ; след това натиснете . За подробности относно тази функция -- стр. 30 За да отмените защитата В режим на единичен екран Натиснете на стъпка 3 или 4 в “Защита на изображения в режим на единичен екран”. В режим на индекс екран 1. На стъпка 5 от “Защита на изображения в режим на индекс екран” изберете изображението, на което желаете да отмените защитата. 2. Натиснете , за да оцветите индикатора в сиво. 3. Повторете тази операция за всички изображения, на които желаете да отмените защитата. 4. Натиснете MENU, изберете [OK] с помощта на и след това натиснете .

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 За да освободите защитата на всички изображения в папката Изберете [All In This Folder] на стъпка 4. от “Защита на изображения в режим на индекс екран” и натиснете . Изберете [Off] с помощта на , след това натиснете . • Обърнете внимание, че форматирането на “Memory Stick Duo” изтрива всички данни, запазени върху носителя за запис, и изображенията не могат да бъдат възстановени. • Възможно е защитата на изображенията да отнеме известно време. Прибавяне на марка за отпечатване Прибавя (поредност на отпечатване) знак към изображения, които желаете да отпечатате (стр. 87). ( Отпечатване): Отпечатване на изображения с помощта на принтер Вижте стр. 83. (Преместване): Възпроизвеждане на серия от изображения Възпроизвежда серии от изображения едно след друго. (Slide Show) Настройва интервалът в изреждането на кадри. Използване на менюто Възпроизвежда изображения едно след друго без прекъсване. След като всички изображения са изведени, изреждането на кадри спира. Възпроизвежда всички изображения в избраната папка. Възпроизвежда всички изображения на “Memory Stick Duo” подред Вижте следната процедура. Отменя изреждането на изображения.