Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

1. Изберете

1. Изберете [Interval], [Repeat], [Image] посредством на контролния бутон. 2. Изберете [Start] посредством и натиснете . Изреждането на кадри започва. За да прекратите изреждането на кадри, натиснете [Exit] посредством и натиснете . пауза в изреждането на кадри. Изберете Когато правите пауза по време на изреждане на кадри, можете да изведете предишно/следващо изображение посредством . (Оразмеряване): Промяна размера на записан образ Голям размер Малък размер Можете да смените размера на записаните изображения (оразмеряване) и да записвате изображенията като нови файлове. Когато промяната на размера приключи, първоначалното изображение се запазва. За повече подробности относно указанията за избор на размер на изображение, вижте стр. 24. Отменя оразмеряването. Изведете изображението, на което желаете да промените размера. Натиснете [MENU], за да изведете менюто. Изберете [Resize] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . Изберете желания размер с ; след това натиснете . Изображението с променен размер се записва като нов файл в папката за запис. • За подробности относно [Image Size], вижте стр. 9. • Не можете да променяте размера на движещи се изображения или на Multi Burst изображения. • Когато променяте размера на изображение от малък в голям, качеството на изображението ще се влоши. • Не можете да промените размера на изображение в размер 3:2 или 16:9. • Когато променяте размера на изображение с размер 3:2 или 16:9, в горната и долната част на изображението ще се появят черни ленти.

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 (Въртене): Въртене на неподвижно изображение Завърта неподвижното изображение. Завърта неподвижно изображение. Вижте следната процедура. Определя ротацията. Вижте следната процедура. Отменя ротацията. 1. Изведете изображението, което желаете да завъртите. 2. Натиснете [MENU], за да изведете менюто. 3. Изберете [Rotate] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . 4. Изберете с помощта на ; след това завъртете изображението с помощта на . 5. Изберете [ОК] с ; след това натиснете . • Не можете да въртите защитени, движещи се и Multi Burst изображения. • Възможно е да не сте в състояние да завъртите изображения, записани на друг фотоапарат. • Когато гледате изображения на компютър, възможно е софтуерът, който използвате, да не възприеме информацията за въртенето им. Използване на менюто (Разделяне): Разделяне на клипове Протичане на клипа – Разделяне Разделяне Можете да отрежете дадено движещо се изображение или да изтриете ненужни участъци от него. Този режим е препоръчителен, когато капацитетът на “Memory Stick Duo” или вградената памет не е достатъчен, или когато прибавяте движещи се изображения към електронната си поща. • Обърнете внимание, че оригиналното движещо се изображение се изтрива, когато го отрежете и номерата прескачат. Също така, обърнете внимание, че не можете да възстановите файлове, след като веднъж сте ги отрязали. Вижте следната процедура. Отменя разделянето.