Views
4 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Преглед на

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 Пример: Отрязване на движещо се изображение с номер 101_0002 Тази част описва пример на разделяне на движещо се изображение с номер 101_0002 и изтриването му в следната конфигурация. Отделяне на сцена А. Отделяне на сцена B. Изтриване на сцени А и B, ако са ненужни. Остават само желаните сцени. Процедура 1. Изведете движещото се изображение, което желаете да отрежете. 2. Натиснете [MENU], за да изведете менюто. 3. Изберете (Divide) с помощта на на контролния бутон; след това натиснете --. 4. Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . Възпроизвеждането на движещото се изображение започва.

Преглед на менюто За подробности относно тази функция стр. 30 5. Натиснете в желаната точка за разделяне. • Когато искате да настроите точката на разделяне, изберете [ ] (кадър напред/назад) и настройте точката на разделяне, използвайки . • Ако желаете да промените точката на разделяне, изберете [Cancel]. Възпроизвеждането на движещото се изображение започва отново. 6. Изберете [OK] с помощта на и натиснете . 7. Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . Движещото се изображение е отрязано. • Отрязаните файлове, запазени в избраната папка за запис, след редактирането на движещо се изображение, се разпознават като последни и се наименуват с нови номера. • Не можете да режете следните файлове. - Неподвижни изображения - Не достатъчно дълги файлове (по-къси от около 2 секунди) - Защитени файлове с движещи се изображения (стр. 43) (Настройки): Промяна на настройките Вижте стр. 50. Използване на менюто Отрязване: Завъртане на увеличено изображение Записва увеличено изображение (стр. 28) като нов файл. Вижте следната процедура. Отменя отрязването. 1. Натиснете MENU по време на увеличение при възпроизвеждане, за да изведете менюто. 2. Изберете [Trimming] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . 3. Изберете размер на изображението с помощта на ; след това натиснете . Изображението се записва и оригиналното изображение отново се извежда. • Отрязаното изображение се записва като нов файл в избраната папка за запис и оригиналното изображение се запазва. • Качеството на отрязаните изображения може да е по-лошо. • Не можете да отрязвате изображение с размер 3:2 или 16:9.