Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Съдържание

Съдържание Преглед на менюто ........................................................................................................... 43 (Папка): Избор на папка за преглед на изображения (Защита): Предпазване от инцидентно изтриване DPOF: Добавяне на знак за отпечатване (Отпечатване): Отпечатване на изображения с помощта на принтер (Преместване): Възпроизвеждане на серии от изображения (Промяна на размера): Промяна на размера на записаното изображение (Въртене): Въртене на неподвижно изображение (Настройка): Промяна на настройките Използване на екрана с настройките Използване на екрана с настройките .......................................................................... 50 Camera .............................................................................................................. 51 Цифров zoom Намаляване на ефекта на червените очи Упътване за функциите Автоматичен преглед Internal Memory Tool ......................................................................................... 54 Форматиране Memory Stick Tool ............................................................................................. 55 Форматиране Промяна на папката за запис Създаване на папка за запис Копиране Setup 1 ............................................................................................................... 58 Задно осветяване на LCD екрана Звуков сигнал Език Инициализация Setup 2 ................................................................................................................. 59 Номер на файла Видео изход USB връзка Сверяване на часовника Преглед на изображения на телевизионен екран Преглед на изображения на телевизионен екран .......................................................61

Съдържание Използване на компютър Работа с компютри с операционна система Windows ................................... 63 Инсталиране на приложения софтуер (приложен) .......................................... 65 Копиране на изображения на компютър ............................................................. 66 Преглед на файлове с изображения, запазени на компютър с помощта на вашия фотоапарат (използване на “Memory Stick Duo”)......... 73 Използване на “Picture Motion Browser” (приложен) ........................................... 74 Използване на компютри с операционна система на Macintosh .................. 80 Отпечатване на неподвижни изображения Как да отпечатвате неподвижни изображения ........................................................ 82 Директно отпечатване на неподвижни изображения, използвайки PictBridge съвместим принтер ............................................................... 83 Отпечатване във фото ателие .................................................................................... 87 Отстраняване на проблеми Отстраняване на проблеми ............................................................................................ 89 Предупредителни индикатори и съобщения ............................................................. 100 Други Използване на фотоапарата Ви зад граница – източници на ел. енергия ....... 103 “Memory Stick” .................................................................................................................... 104 Комплект батерии ......................................................................................................... 106 Зарядно за батериите ................................................................................................... 107 Азбучен указател Азбучен указател ............................................................................................................. 108