Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на екрана с настройките Използване на настройките Можете да промените настройката по подразбиране като използвате екрана с настройките. Контролен бутон Бутон MENU Натиснете MENU, за да изведете менюто. След като натиснете на контролния бутон, изберете настройката (Setup); след това натиснете отново. Натиснете на контролния бутон, за да изберете опция, която желаете да настроите. Рамката на избраната опция става жълта. Натиснете , за да въведете настройка. За да изключите (Setup) екрана, натиснете MENU. За да се върнете към менюто от екрана (Setup), неколкократно натиснете -- на контролния бутон. • Натиснете бутона на затвора наполовина, за да затворите (екрана с настройките) и да се върнете в режим на запис. Когато менюто не е показано Натиснете и задръжте бутона MENU, за да отворите (екрана с настройките). За да отмените настройката (Setup) Изберете [Cancel], ако се изведе; след това натиснете на контролния бутон. Ако не се изведе, изберете предишната настройка отново. • Тази настройка се поддържа, дори когато захранването е изключено.

Сamera За подробности относно тази функция стр. 50 Настройките по подразбиране са маркирани с . AF режим Избира режим на автоматично фокусиране. Регулира фокуса автоматично, когато натиснете наполовина и задържите бутона на затвора. Този режим е полезен за запис на статични обекти. Регулира фокуса автоматично преди да натиснете наполовина и задържите бутона на затвора. Този режим намалява времето, нужно за фокусиране. Консумацията на заряд от батерията е по-голяма отколкото в режим [Single]. Цифров zoom Избира режим на цифров zoom. Фотоапаратът увеличава изображението като използва оптичен zoom (до 3х). Когато скалата на увеличение надхвърли 3х, фотоапаратът използва или прецизен, или smart цифров zoom. Smart (smart zoom) Precision (Precision digital zoom) Увеличава изображението по цифров път без почти никакви смущения. Тази опция не работи когато размерът на изображението е зададен в положение [7M] или [3:2]. Максималната скала на увеличение на smart zoom е показана в следващата таблица. Увеличава размера на всички изображения до 6 пъти, но качеството на изображението се влошава. Не използва функцията цифров zoom. Размер на изображението и максимална скала на увеличение, като използвате smart zoom. Използване на екрана с настройките