Views
4 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

За

За подробности относно тази функция стр. 50 Когато натиснете бутона zoom, индикаторът за скалата на увеличение се извежда както следва. Страната W на тази линия е областта за оптично увеличение, а страната Т е за цифровото увеличение. Индикатор за скала на увеличение • Максималната скала на увеличение на smart zoom/precision zoom включва и скалата на оптичния zoom. • Рамката AF не се извежда, когато използвате цифровото увеличение. Индикаторът , или мига, и функцията AF получава приоритет за обекти, разположени близо до центъра на обектива. • Когато използвате Smart zoom, възможно е изображението на екрана да изглежда грубо. Въпреки това този феномен няма ефект върху записаното изображение. Упътване за функциите Когато работите с фотоапарата на дисплея се появяват инструкции на най-различни функции. Упътването за функциите се извежда Упътването за функциите не се извежда Намаляване на ефекта на червените очи Намалява ефекта на червените очи, когато използвате светкавицата. Изборът се извършва преди записът да е започнал. Намалява ефекта на червените очи. Светкавицата светва два или повече пъти преди записа. Не използва функцията за намаляване на ефекта на червените очи. • Придържайте фотоапарата здраво, за да предотвратите ефекта от вибрации. Това се налага, защото щракването на затвора отнема около 1 секунда. Не позволявайте на обекта да се движи. • Намаляването на ефекта “червени очи” варира в зависимост от индивидуалните различия, разстоянието до обекта или дали обектът е погледнал към светкавицата в момента на снимане, което също може да намали ефекта от процеса.

За подробности относно тази функция стр. 50 AF илюминатор AF илюминаторът е допълнителна светлина, която подпомага фокусирането на обекта в тъмна среда. AF илюминаторът автоматично излъчва червена светлина от момента, в който бутонът на затвора е натиснат наполовина, до момента, в който фокусирането стане. За това време на екрана се извежда индикаторът . Използва AF илюминатора. Не използва AF илюминатора. • Ако светлината от AF илюминатора не достига достатъчно ефективно до обекта или ако на обекта липсва контраст, възможно е фокус да не бъде постигнат. (Максималното препоръчителното разстояние е приблизително 3.0 м (zoom: W) и 2.0 м (zoom: T).) • Фокусът се поддържа дотогава, докато светлината от илюминатора AF достигне обекта, дори ако светлината е малко в страни от центъра на обекта. • Когато фокусното разстояние е зададено (стр. 33), илюминаторът AF не работи. AF рамката не се извежда. Индикаторът, или мига и обектът, който се намира в средата, е с приоритет за фокусиране. • Когато в режим избор на сцена сте избрали (Режим здрач) или (Режим пейзаж), AF илюминаторът няма да работи. • AF илюминаторът е ярка светлина. Въпреки че няма проблеми с безопасността, при снимане не гледайте директно към AF илюминатора. Автоматичен преглед Извежда записаното изображение на екрана за приблизително 2 секунди, веднага след като сте записали изображението. Използва функцията автоматичен преглед Не използва функцията автоматичен преглед • Ако натиснете бутона на затвора наполовина по това време, записаното изображение изчезва от дисплея и Вие можете веднага да запишете следващото изображение.