Views
4 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Internal Memory Tool

Internal Memory Tool (Вградената памет) Тази опция не се извежда когато заредите “Memory Stick Duo” във фотоапарата. Форматиране Форматира вградената памет. • Обърнете внимание, че форматирането необратимо изтрива всички данни във вградената памет, включително защитените изображения. 1. Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . Извежда се съобщението “All data in internal memory will be erased Ready?” (Всички данни във вградената памет ще бъдат изтрити Потвърдете?). 2. Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . Форматирането приключва. За да отмените форматирането Изберете [Cancel] в стъпка 1. или 2. , след това натиснете . За подробности относно тази функция стр. 50

Memory Stick Tool (Инструмент за Memory Stick) Тази опция се извежда единствено когато заредите “Memory Stick Duo” във фотоапарата. Форматиране Форматира “Memory Stick Duo”. “Memory Stick Duo”, които се продават в търговската мрежа, са вече форматирани и готови за употреба. • Обърнете внимание, че форматирането необратимо изтрива всички данни в “Memory Stick Duo”, включително защитените изображения. Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон, след това натиснете . Извежда се съобщението “All data in Memory Stick will be erased Ready?” (“Всички данни в Memory Stick ще бъдат изтрити. Потвърдете?”). Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . Форматирането приключва. За да отмените форматирането Изберете [Cancel] в стъпка или , след това натиснете . Създаване на папка за запис За подробности относно тази функция стр. 50 Създава папка в “Memory Stick Duo” за запис на изображения. Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . Извежда се прозорецът за създаване на папка. Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . Създадена е нова папка с пореден номер, който е с едно по-голям от най-големия номер и папката се превръща в папка за запис. За да отмените създаването на папка Изберете [Cancel] в стъпка или , след това натиснете . Използване на екрана с настройките • Когато не сте създали нова папка, папката, в която ще се съхраняват изображенията, е “101MSDCF”. • Можете да създавате папки до “999MSDCF”. • Новозаписаните изображения се запазват в новосъздадената папка, докато не създадете или изберете различна папка. • След като веднъж сте създали нова папка, не можете да изтриете папката с фотоапарата. За да изтриете папка, използвайте компютър. • В една папка могат да бъдат съхранени до 4,000 изображения. Когато капацитетът на папката е надхвърлен, автоматично се създава нова папка. • За повече информация вижте “Имена на файлове и места за съхранението им” (стр. 71) Използване на екрана с настройките