Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Setup 2 За

Setup 2 За подробности относно тази функция стр. 50 Видео изход Задава видео изходния сигнал в зависимост от системата за цветна телевизия на свързаното оборудване. Различните държави и региони използват различни системи за цветна телевизия. Ако желаете да прегледате изображения на телевизионния екран, проверете стр. 56 за системите за цветна телевизия в държавата или региона, в който използвате фотоапарата. Задава изходния видео сигнал в режим NTSC (напр. за Япония, САЩ). Задава изходния видео сигнал в режим PAL (напр. за Европа). Сверяване на часовника Задава датата и часа. 1. Изберете [OK] с помощта на на контролния бутон и натиснете . 2. Изберете датата на дисплея с , след това натиснете . 3. Изберете всяка настройка с и настройте цифрови стойности посредством , след това натиснете . 4. Изберете [OK] с помощта на и натиснете . За да отмените сверяването на часовника. Изберете [Cancel], след това натиснете .

Преглед на изображения на телевизионния екран Преглед на изображения на телевизионния екран Вие можете да прегледате изображения на телевизионния екран като свържете фотоапарата към телевизор. Изключете фотоапарата и телевизора преди да осъществите свързване. Свържете фотоапарата към телевизора. Включете захранването на телевизора и задайте TV/Video ключа на телевизора в позиция “video”. • За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към телевизора. Натиснете (Възпроизвеждане) бутон, за да включите фотоапарата. Към аудио/видео входните жакове Към --(USB) A/V OUT \терминала • Ако Вашият телевизор притежава стерео входни жакове, свържете аудио накрайника (черен) на А/V кабела към левия входен аудио жак. Към аудио/видео входните жакове Контролен бутон Изображенията, записани с Вашия фотоапарат, се извеждат на телевизионния екран. Натиснете на контролния бутон, за да изберете желаното изображение. • Когато използвате Вашия фотоапарат в чужбина, може да се наложи да превключите изходния видео сигнал така, че да съвпада с този на Вашата телевизионна система (стр.60). Преглед на изображения на телевизионния екран • Ако Вашият телевизор притежава стерео входни жакове, свържете аудио накрайника (черен) на кабела за терминала за мулти употреба (DSC- W55) или A/V кабела (DSC-W35) към левия входен аудио жак.