Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютър Препоръчителна компютъра среда Следната среда е препоръчителна за компютри, свързани към фотоапарата. Препоръчителна компютърна среда за копиране на изображения. OS (предварително инсталирана): Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition или Windows XP Professional. • Операциите не са гарантирани, ако средата е обновена до някоя от споменатите операционни системи. Конектор USB: трябва да има по стандарт. Препоръчителна среда за използване на “Picture Motion Browser” и “Music Transfer” OS (предварително инсталирана): Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition или Windows XP Professional. Звукова карта: 16-битова стерео звукова карта с колони Процесор/Памет: Pentium III 500 MHz или по-бърз, 128 или повече МВ RAM (Препоръчително: Pentium III 800 MHz или по-бърз, 256 или повече МВ RAM) Забележки за свързване на фотоапарата с компютър • Операциите не са гарантирани за всички препоръ чителни операционни среди, споменати по-горе. • Ако свържете две или повече USB устройства към един и същи компютър едновременно, някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, може да не работи, в зависимост от вида на USB устройството. • Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб. • Съществуват два начина да направите USB връзка – [Мass Storage] (настройка по подразбира не) и [PTP] режими. Тази глава описва режим [Mass Storage] като пример. За подробности относно [PTP], вижте стр. 59. • Връзката между фотоапарата и компютъра може да не се възстанови по едно и също време след излизане от режим Suspend или Sleep. Техническата поддръжка Допълнителна информация за това устройство, както и отговори на често задавани от потребители въпроси можете да откриете на страницата на Sony за подкрепа на потребителите. http://www.sony.net/ и http://www.sony.bg/ Харддиск: Пространство на диска, необходимо за инсталацията – 200 МВ или повече. Дисплей: Резолюция на дисплея: 800х600 точки или повече цветове, High Color (16-битов цвят) или повече • Този софтуер е съвместим с технологията DirectX. Може да се наложи инсталиране на DirectX.

Инсталиране на приложения софтуер Можете да инсталирате приложения софтуерс помощта на следната процедура. • Когато използвате Windows 2000/Мe, не свързвайте фотоапарата към телевизора преди инсталация. • В Windows 2000/XP, влезте в системата като Администратор. Включете компютъра си и поставете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството. Появява се екран с меню за инсталация. Изберете [Region] и [Country/ Area], след това щракнете върху [Next]. Когато се появи [Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Picture Utility], щракнете върху [Next]. Появява се екран с искане за потвърждение на съгласието Ви. Прочетете текста внимателно. Ако не сте съгласни с условията, щракнете върху радио-бутона до [Потвърждавам съгласието си с условията] и след това щракнете върху [Next]. Следвайте инструкциите на екрана, за да довършите инсталацията. • Когато се появи съобщението за потвърждение за рестартирането на компютъра, рестартирайте компютъра си, следвайки инструкциите на екрана. Щракнете върху [Install]. Появява се екран избор на настройките на езика. Изберете желания език и след това щракнете върху [Next]. Появява се екран [Location Settings]. Отстранете CD-ROM-а след като сте завършили инсталацията. След като сте инсталирали софтуера, на десктопа се появява иконка за регистрация на уебстраницата на клиента. След като се регистрирате на уебстраницата, можете да получавате сигурна и надеждна помощ. http://www.sony.net/registration/di Използване на компютър