Views
9 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Копиране на

Копиране на изображения на вашия компютър След като направите USB връзка на стъпка 2, щракнете върху прозореца [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard], след това щракнете върху [ОК]. Щракнете, за да премахнете “човката” пред изображенията, които не искате да копирате на вашия компютър, след което натиснете [Next]. Появява се прозорецът “Picture Name and Destination”. Появява се прозорецът “Scanner and Camera Wizard”. Щракнете върху [Next]. Изображенията, запазени на “Memory Stick Duo”, се извеждат. Определете имената на файловете за изображенията, които ще бъдат копирани, както и мястото, където искате да бъдат копирани, след което натиснете [Next]. • Ако във фотоапарата няма зареден “Memory Stick Duo”, появяват се изображенията във вградената памет. Копирането на изображенията започва. Когато копирането приключи, се появява прозорецът “Other Options”. • Тази част описва като пример копиране на изображения в папката “My Documents”.

Копиране на изображения на вашия компютър Изберете [Nothing. I’m finished working with these pictures], след което щракнете върху [Next]. Щракнете два пъти върху [My Computer], след това щракнете два пъти върху [Removable disk] Ако иконата “Removable disk” не се появява, вижте стр. 95. Прозорецът “Completing the Scanner and Camera Wizard” се появява. Щракнете върху [Finish]. Прозорецът се затваря. • За да продължите с копирането на други изображения, изключете кабела за многофункционална употреба (стр. 65) и отново го свържете. След това следвайте процедурата, описана в “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата и вашия компютър” на стр. 61. Стъпка 3-Б: Копиране на изображения на компютър • За Windows XP, следвайте процедурата обяснена в “Стъпка 3-А: “Копиране на изображения на компютър” на стр. 61. Щракнете два пъти върху папката, в която са запазени изображенията, които желаете да копирате. Щракнете с десния бутон върху файловете с изображения, за да изведете менюто, след това изберете [Copy] от падащото меню. • За местата за съхранение на файлове с изображения, вижте стр. 71. Използване на компютър Тази част описва като пример копиране на изображения в папката “My Documents”.