Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Копиране на

Копиране на изображения на вашия компютър Щракнете два пъти върху папката [My Documents] и щракнете с десния бутон в прозореца “My Documents”, за да изведете менюто, след това изберете [Paste] от падащото меню. Стъпка 4: Преглед на изображения на вашия компютър Тази секция описва стъпките за преглед на изображенията в папката “My Documents”. Щракнете върху [Start] Documents]. [My Файловете с изображения са копирани в папката “My documents”. • Ако се опитвате да копирате изображение в папка, в която вече се съдържа файл със същото име, появява се съобщение за потвърждаване на презаписа върху файла. Ако желаете да запишете новото изображение на мястото на старото, старият файл се изтрива. За да копирате файл с изображение на компютъра, без да презаписвате върху стария, променете името на файла с каквото желаете. Въпреки това, обърнете внимание, че ако промените името на файла, е възможно да не успеете да го възпроизведете с вашия фотоапарат. (стр. 73) Папката “ My Documents” се отваря. • Ако не използвате Windows XP, щракнете два пъти върху [My Documents] на десктопа. Щракнете два пъти върху избрания файл с изображение Изображението се извежда.

Копиране на изображения на вашия компютър За да изтриете USB връзка Извършете описаните долу процедури предварително, когато: • Изключвате кабела за многофункционална употреба • Изваждате “Memory Stick Duo” • Зареждате “Memory Stick Duo”, след като копирате изображенията от вградената памет • Изключвате фотоапарата Запазване на файлове с изображения и имена на файловете Файловете с изображения, записани с вашия фотоапарат, са групирани като папки на “Memory Stick Duo”. Пример: За потребители на Windows XP Щракнете два пъти върху Щракнете два пъти тук 2. Щракнете върху (Sony DSC) [Stop]. 3. Потвърдете устройството в потвърж даващия прозорец, след това щракнете върху [ОК]. 4. Щракнете върху [ОК]. Стъпка 4 е ненужна за потребители на Windows XP. A Папка, съдържаща файлове на изображения, които са записани с фотоапарат без функция за създаване на папки. B Папка, съдържаща файлове на изображения, които са записани с вашия фотоапарат. Когато не създавате папки, единствените папки са: - на “Memory Stick Duo”; само 101MSDCF” - във вградената памет; само “101_SONY”. Папка, съдържаща файлове с движещи се изображения, записани с фотоапарат без функция за създаване на папки. • Не можете да записвате изображения в папка “100MSDCF”. Изображенията в тази папка са налични само за преглед • Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папка “MSSONY”. Използване на компютър