Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на “Picture Motion Browser” (приложен е в комплекта) Други функции Подготовка за преглед на изображения съхранени на компютъра За да прегледате тези изображения, регистрирайте папка, която съдържа изображенията като една от папките “Viewed folders”. Изберете [Import Settings] [Location for Imported Images] от меню [File]. Появява се екран „Location for Imported Images”. Щракнете върху основния екран или изберете [Register Folders to View] от меню [File]. Показва се екранът с настройките за “Viewed folders”. Изберете „Folder to be Imported” • Можете да уточните „Folder to be Imported” от папките регистрирани във “Viewed Folders”. Уточнете папката с изображения за въвеждане , за да регистрирате съответната папка като “Viewed folders”. Щракнете [OK]. Информацията за изображенията е регистрирана в базата данни. • Регистрират се и всички папки, съдържащи се в папка “Viewed Folder”. Промяна на папката с изображения за пренасяне За да промените папката с изображения за пренасяне, отидете на екран “Impоrt Settings” (настройки за пренасяне). Допълване на информацията по регистрацията на изображение За да допълните информацията по регистрация на изображение, изберете [Update Database] от меню [Tools]. • Допълването на базата данни може да отнеме известно време. • Ако преименувате файлове с изображения от “Viewed folders”, те не могат ад бъдат наблюдавани с помощта на този софтуер. В този случай допълнете базата данни. Запазване на изображения с дата 1. Щракнете два пъти върху изображението, за да го изведете. 2. Щракнете върху и изберете [Insert Date] от падащото меню. 3. Изберете желания цвят и позиция и щракнете върху [OK]. 4. Щракнете върху , за да запазите. Отпечатване на изображения с дата 1. Изберете неподвижното изображение, което искате да отпечатите. 2. Щракнете върху . 3. Щракнете в квадратчето до [Print date taken] в Print Options. 4. Щракнете върху [Print].

Използване на “Picture Motion Browser” (приложен е в комплекта) За да деинсталирате “Picture Motion Browser” 1. Щракнете върху [Start] [Control Panel] (в Windows 2000, [Start] [Settings] [Control Panel]), след това щракнете два пъти върху [Add or Remove Programs], 2. Изберете [Sony Picture Utility], след това щракнете върху [Remove], (За Windows 2000: щракнете два пъти върху [Change/ Remove]), за да извършите деинсталирането. Използване на компютър