Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Директно

Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате PictBridge-съвместим принтер Стъпка 2: Свързване на фотоапарата с принтер Свържете фотоапарата към принтера. Включете фотоапарата и принтера. След като връзката е осъществена, на екрана се появява обозначението . USB кабел Фотоапаратът преминава в режим на възпроизвеждане; след това записаното изображение и менюто за отпечатване се извеждат на екрана. Стъпка 3: Отпечатване на изображен Независимо от позицията на ключа за избор на режим, менюто за отпечатване се извежда когато завършите Стъпка 2. USB кабел Към USB жака Към USB жака 1 Изберете желания метод на отпечатване с на контролния бутон; след това натиснете . [All In This Folder] Отпечатва всички изображения в папката. [DPOF Image] Отпечатва всички изображения, маркирани със знак (ред на отпечатване) (стр. 81) независимо от изведеното изображение. [Select] Избира изображения и ги отпечатва. 1. Изберете изображението, което желаете да отпечатате, с помощта на ; след това натиснете . На избраното изображение се извежда знакът . • За да изберете други изображения, повторете процедурата. 2. Изберете [Print] с ; след това натиснете . [This Image] Отпечатва изведеното изображение. • Ако изберете [This Image] и зададете [Index] в положение [On] на стъпка 2, можете да отпечатвате комплект от еднакви изображения като индекс-изображение.

Директно отпечатване на неподвижни изображения като използвате PictBridge-съвместим принтер Изберете настройки за отпечатване с . Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . Изображението се отпечатва. • Не изключвайте USB кабела, докато на екрана има изведена индикация [Index] Изберете [On], за да отпечатате като индекс-изображение. [Size] Изберете размера на хартията, на която ще отпечатвате. [Date] Изберете [Day&Time] или [Date], за да въведете датата и часа на изображенията. • Когато изберете [Date], датата ще бъде въведена в реда, който сте избрали (стр. 54). Възможно е тази функция да не работи в зависимост от принтера. [Quantity] Когато [Index] е зададен в положение [Off]: Изберете броя на на разпечатките, които желаете да направите на изображението. Изображението се отпечатва като единично изображение. Когато [Index] е зададен в положение [On]: Индикатор За да отпечатате други изображения След стъпка 3 докоснете [Select] и желаното изображение с помощта на ; след това изпълнете от стъпка 1. За да отпечатвате в режим на индексен екран Извършете “Стъпка 1: Подготовка на фотоапарата” (стр. 77) и “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата с принтер” (стр. 78); след това продължете със следното. Когато свържете фотоапарата с принтер се извежда менюто за отпечатване. Изберете [Cancel], за да изключите менюто за отпечатване; след това продължете както следва. Натиснете (индекс). Индексният екран се извежда. Изберете броя на на разпечатките, които желаете да направите на индекс-изображението. Ако сте избрали [This image] на стъпка 1, изберете колко пъти да бъде наложено същото изображение едно до друго на един лист като индекс-изображение. • Възможно е избраното количество изображения да не се побере на един лист в зависимост от броя на изображенията. Докоснете [MENU], за да изведете менюто. Изберете (отпечатване) с помощта на ; след това натиснете . Изберете желания метод на отпечатване с помощта на на контролния бутон; след това натиснете . Отпечатване на неподвижни изображения 85