Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Отпечатване

Отпечатване в фотоателие Поставяне на знак в режим на индексен екран Изведете индексния екран. (стр. 29) Натиснете MENU, за да изведете менюто. Изберете DPOF с помощта на , след което натиснете . За да отмените, изберете [Cancel] на стъпка 4 или изберете [Exit] на стъпка 8; след това натиснете . За да отстраните знака за отпечатване в режим на индексен екран Изберете изображенията, на които желаете да отстраните знака за отпечатване --, на стъпка 5; след това натиснете . За да отстраните знаците за отпечатване на всички изображения в папката Изберете [All In This Folder] на стъпка 4; след това натиснете . Изберете [Off]; след това натиснете . Изберете [Select] с помощта на ; след това натиснете . • Не можете да поставяте [All In This Folder]. знак в Изберете изображенията, които желаете да бъдат отпечатани, с помощта на ; след това натиснете . На избраното изображение се появява зеленият знак . Повторете стъпка 5 за всички изображения, които желаете да маркирате. Натиснете MENU. Изберете [OK] с помощта на ; след това натиснете . Знакът за отпечатване се променя в бял.

Отстраняване на проблеми Отстраняване на проблеми Ако се сблъскате с проблем по време на използването на фотоапарата, първо изпробвайте следните решения. Проверете опциите на стр. 90 до 99. Ако на екрана се изведе код “С/E:----:----”, вижте стр. 100. Извадете батериите и ги заредете отново след около 1 минута; след това включете захранването. Нулирайте настройките (стр. 58). Свържете се с Вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony. Моля имайте предвид, че давайки Вашия фотоапарат за поправка, е възможно съдържанието на Вашата вградена памет и музикалните файлове да бъде прегледано. Щракнете върху една от следните опции, за да бъдете директно прехвърлени на страницата обясняваща симптома и подходящото корективно действие. Комплект батерии 90 и захранване Заснемане на неподвижни 90 изображения/клипове “Memory Stick Duo” 96 Вградена памет 97 Преглед на изображения 93 Изтриване/Редактиране 94 на изображения Компютри 94 Picture Motion Browser 96 Отпечатване 97 PictBridge съвместим принтер 98 Други 99 Отстраняване на проблеми