Views
2 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на проблеми Функцията Macro не работи. • Избрали сте режим (здрач) или (пейзаж) в избор сцена (стр. 27). Датата и часът не се показват. • Докато заснемате датата и часът не се показват. Те се показват само при възпроизвеждане. Не можете да въведете дати върху изображенията • Този фотоапарат няма функция за наслагване на дати върху изображения (стр. 98). Можете да отпечатите или запазите изображения с въведена дата посредством “Picture Motion Browser” (стр. 78). Стойността F и скоростта на затвора мигат когато натиснете и задържите бутона на затвора наполовина. • Експонацията не е правилна. Задайте правилна експонация (стр. 23). Екранът е твърде затъмнен или осветен • Настройте яркостта на задното осветяване на LCD екрана (стр. 16, 58). Изображението е твърде тъмно. • Снимате обект с източник на светлина зад обекта. Изберете режим на измерване (стр. 23) или настройте експонацията (стр. 16). Изображението е твърде ярко. • Настройте експонацията (стр. 23). Цветовете на изображението са неправилни. • Настройте [COLOR] (Color Mode) в положение [Normal] (стр. 32). Появяват се вертикални ленти когато снимате много светли обекти. • Получава се ефект на размазване. Това не е неизправност. Изображението съдържа шум когато гледате екрана на тъмно място. • Фотоапаратът осветява постоянно екрана, за да Ви позволи да виждате изведеното изображение, когато използвате фотоапарата на тъмно място. Това няма да се отрази на изображението, което снимате. Очите на обекта изглеждат червени. • Задайте [Red Eye Reduction] в менюто (Setup) в положение [On] (стр. 52). • Снимайте обекта от разстояние, по-близо от препоръчителното, като използвате светкавицата. • Осветете стаята и снимайте обекта.

Отстраняване на проблеми На екрана се извеждат точки. • Това не е неизправност. Тези точки не се записват (стр. 2). Изображението, което се вижда във визьора е с неправилни пропорции • Феноменът на паралакса се случва, когато обектът е доста близо. За да потвърдите обхвата на записа, използвайте LCD екрана. Не можете да снимате в непрекъснат режим • Капацитетът на вградената памет или “Memory Stick Duo” е запълнен. Изтрийте ненужните изображения. (стр. 28) • Оставащият заряд на батериите е недостатъчен. Поставете зареден комплект батерии. Преглед на изображения Фотоапаратът не може да възпроизвежда изображения. • Натиснете бутон – (Възпроизвеждане) (стр. 28). • Името на папката/файла е било променено с помощта на Вашия компютър (стр. 73). • Възпроизвеждането на файл с изображение, модифициран с помощта на Вашия компютър или изображение, записано с друг фотоапарат, не е гарантирано. • Фотоапаратът е в режим USB. Отменете USB връзката (стр. 71). Датата и часът не се показват. -- (Ключ дисплей на екрана) е изключен (стр. 16). Изображенията са груби точно след като сте ги възпроизвели. • Изображенията стават груби за момент, когато възпроизвеждането започва, защото се обработват. По време на видео възпроизвеждане може да се появят неравности в цвета. • Това не е неизправност. Записаните изображения не са засегнати. Изображенията не се извеждат на екрана • Отстранете кабела за мултифункционална употреба (DSC-W55) или A/V кабела (DSC-W35) ако е свързан (стр. 61). Изображението не се извежда на телевизионния екран. • Проверете [Video Out], за се уверите, че настройката за изходен видео сигнал на Вашия фотоапарат съвпада със системата за цветна телевизия на Вашия телевизор (стр. 60). • Проверете дали връзката е правилна (стр. 61). • Когато кабелът за мултифункционална употреба (DSC-W55) е свързан към USB жака, отстранете го. Отстраняване на проблеми