Views
2 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на проблеми Когато отпечатвате изображения във фотоателие, изображенията могат да бъдат отпечатани с дати, ако предварително поискате. Съобщения PictBridge-съвместим принтер • Фотоапаратът не може да бъде свързан с принтер, който не е съвместим с PictBridge-стандарта. Консултирайте се с производителя на принтера относно съвместимостта на принтера с PictBridge. • Уверете се, че принтерът е включен и може да бъде свързан с фотоапарата. • Задайте [USB Connect] в положение [PictBridge] в менюто -- (Setup) (стр. 59). • Изключете и отново свържете кабела за терминала за мулти употреба (DSC-W55) или USB кабела (DSC-W35). Ако се изведе съобщение за грешка, вижте ръководството за експлоатация, приложено към принтера. Не можете да отпечатате изображение • Уверете се, че фотоапаратът и принтерът са правилно свързани посредством кабела за терминала за мулти употреба (DSC-W55) или USB кабела (DSC-W35) . • Включете принтера. За повече информация се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към принтера. • Ако по време на отпечатване сте избрали [Exit], възможно е изображенията да не се отпечатат. Изключете и отново свържете кабела за терминала за мулти употреба(DSC-W55) или USB кабела (DSC-W35). Ако пак не можете да печатате, изключете кабела за терминала за мулти употреба, изключете и включете принтера и свържете отново кабела. • Движещи се изображения не могат да бъдат отпечатвани. • Възможно е изображения, обработвани с компютър или записани с други фотоапарати, да не се отпечатат. Отпечатването е отменено. • Изключили сте кабела за терминала за мулти употреба (DSC-W55) или USB кабела (DSC-W35) преди означението -- (не изключвайте кабела терминала за мулти употреба) да е изчезнало. Не можете да въведете датата или да отпечатвате изображения в режим на индексен екран. • Принтерът няма такава функция. Консултирайте се с производителя на принтера, за да разберете дали принтерът има такава функция. • Възможно е датата да не бъде въведена в режим на индексен екран в зависимост от принтера. Консултирайте се с производителя на принтера. Вместо дата се отпечатва “---- -- --“. • Изображение, на което няма записани данни за дата, не може да бъде отпечатано с въведена дата. Задайте [Date] в положение [Off] и отпечатайте изображението (стр. 85). Не можете да изберете размер на разпечатката. • Консултирайте се с производителя на принтера дали поддържа желания от Вас размер.

Отстраняване на проблеми Не можете да отпечатвате изображения с избрания от Вас размер. • Изключвайте и отново включвайте кабела за терминала за мулти употреба (DSC-W55) или USB кабела (DSC-W35) всеки път, когато сменяте размера на хартията след като сте включили принтера към фотоапарата. • Настройката за печат на фотоапарата се различава от тази на принтера. Променете настройката на фотоапарата (стр. 85) или на принтера. Не можете да работите с фотоапарата след като сте отменили отпечатването. • Изчакайте известно време, защото принтера изпълнява операцията по отмяна. Това може да отнеме известно време в зависимост от принтера. Други Фотоапаратът не функционира с изнесен обектив • Не се опитвайте да приберете изнесения обектив със сила. • Поставете заредена батерия, след това включете фотоапарата отново. Обективът се замъглява. • Кондензирала е влага. Изключете и оставете фотоапарата за около 1 час, преди да го използвате отново. Фотоапаратът се нагрява, ако го използвате за по-дълго време. • Това не е неизправност. Обективът не се мести, когато включите фотоапарата • Батерията е разредена. Заменете я с напълно заредена батерия. Когато включите фотоапарата се извежда екранът за сверяване на часовника. • Задайте датата и часа отново (стр. 60). Искате да промените датата и часа • Настройте датата и часа отново (стр. 60). Отстраняване на проблеми