Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi

Cuprins Camerã foto digitalã Manual de instrucþiuni DSC-W35 / W55 Operaþii de bazã Utilizarea meniului Folosirea interfeþei de reglaje Înainte de a utiliza camera foto, vã rugãm sã citiþi cu atenþie acest “Manual de instrucþiuni”, dupã care sã pãstraþi documentaþia pentru a o putea consulta ulterior. Vizualizarea imaginilor la televizor Folosirea calculatorului Imprimarea fotografiilor Soluþionarea defecþiunilor Informaþii suplimentare Index © 2007 Sony Corporation 1