Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Despre “Memory

Despre “Memory Stick” “Memory Stick” este un suport de înregistrare cu circuite integrate compact ºi portabil. Tipurile de “Memory Stick” ce pot fi utilizate pentru aceastã camerã sunt prezentate în tabelul urmãtor. Nu putem garanta însã funcþionarea adecvatã a tuturor funcþiilor pentru orice “Memory Stick”. Tipul de “Memory Stick” Memory Stick (fãrã Magic Gate) Memory Stick (cu Magic Gate) Memory Stick Duo (fãrã Magic Gate) Memory Stick Duo (cu Magic Gate) MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo Memory Stick PRO Memory Stick PRO Duo Înregistrare/ Redare — — * 1 Memoriile “Memory Stick Duo”, “MagicGate Memory Stick Duo” ºi “Memory Stick PRO Duo” beneficiazã de funcþii MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a drepturilor de autor care foloseºte codarea datelor. Operaþiile de înregistrare/redare care necesitã funcþii MagicGate nu sunt disponibile pe aceastã camerã. * 2 Folosind interfaþa paralelã puteþi beneficia de transferul datelor la vitezã mare. * 3 Pot fi înregistrate filme la dimensiunea 640 (Fine). • Acest produs este compatibil cu “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea pentru “Memory Stick Micro”. • Nu se garanteazã funcþionarea cu aceastã camerã a unei unitãþi “Memory Stick Duo” formatate cu calculatorul. • Viteza de citire/scriere a datelor diferã în funcþie de utilizarea combinatã a unei unitãþi “Memory Stick Duo” cu alt dispozitiv. 104 a a* 1 * 2 — a* 1 — a* 1 * 2 * 3 Note privind utilizarea cardului “Memory Stick Duo” (nu este furnizat) • Nu puteþi înregistra, nu puteþi realiza montaje ºi nici nu puteþi ºterge imagini dacã deplasaþi comutatorul de protecþie la scriere în poziþia LOCK (blocat) cu ajutorul unui obiect cu vârf ascuþit. Conector Comutator de protecþie la scriere Zona de notare Unele carduri “Memory Stick Duo” nu au comutator de protejare la scriere. Poziþionarea sau forma comutatorului de protecþie poate diferi în funcþie de felul unitãþii “Memory Stick Duo” utilizate. • Nu scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” în timpul citirii sau scrierii datelor. • Este posibil ca datele sã se deterioreze în urmãtoarele cazuri : – dacã scoateþi unitatea de memorie “Memory Stick Duo” sau dacã opriþi camera în timp ce aceasta citeºte sau scrie date; – dacã utilizaþi unitatea “Memory Stick Duo” în locuri supuse acþiunii câmpurilor electrostatice sau zgomotului electric. • Vã recomandãm sã realizaþi copii de siguranþã ale tuturor datelor importante. • Nu apãsaþi prea tare când scrieþi ceva în zona de notare. • Nu lipiþi etichete, nici pe cardul “Memory Stick Duo” propriu-zis ºi nici pe adaptorul Memory Stick Duo. • Când deplasaþi sau depozitaþi memoria “Memory Stick Duo”, puneþi-o în cutia cu care v-a fost furnizatã. • Nu atingeþi cu mâna sau cu obiecte metalice bornele unitãþii de memorie “Memory Stick Duo”.

Despre “Memory Stick” • Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos unitatea de memorie “Memory Stick Duo”. • Nu demontaþi ºi nu modificaþi unitatea “Memory Stick Duo”. • Nu udaþi memoria “Memory Stick Duo”. • Nu lãsaþi cardul Memory Stick Duo la îndemâna copiilor mici, deoarece existã riscul de a fi înghiþit. • Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi memoria “Memory Stick Duo ” în urmãtoarele locuri : – cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maºini parcate la soare, – expuse la radiaþii solare directe, – umede sau în apropierea unor materiale corozive. Note privind utilizarea unui adaptor pentru “Memory Stick Duo” (nu este furnizat) • Pentru a utiliza o unitate “Memory Stick Duo” cu un dispozitiv compatibil cu “Memory Stick”, aveþi grijã sã introduceþi “Memory Stick Duo” mai întâi într-un adaptor adecvat. Dacã introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” într-un aparat care foloseºte carduri “Memory Stick” fãrã adaptorul cerut, este posibil sã nu o mai puteþi scoate din echipamentul respectiv. • La introducerea unui “Memory Stick Duo” într-un adaptor, aveþi grijã sã îl poziþionaþi corect, apoi sã îl introduceþi complet. Introducerea în direcþie greºitã poate conduce la apariþia de disfuncþionalitãþi. • Dacã folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” introdusã într-un adaptor Memory Stick Duo pentru un echipament compatibil “Memory Stick”, aveþi grijã sã fie corect poziþionat în adaptor. Introducerea în direcþie greºitã poate conduce la deteriorarea echipamentului. • Nu introduceþi adaptorul Memory Stick Duo, într-un aparat compatibil “Memory Stick” fãrã a fi introdus mai întâi unitatea de memorie “Memory Stick Duo” în adaptor, deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. Note privind utilizarea unui card “Memory Stick PRO Duo” (nu este furnizat) • Pentru aceastã camerã foto a fost confirmatã funcþionarea corespunzãtoare a unitãþilor de memorie “Memory Stick PRO Duo” cu capacitatea de pânã la 8 GB. Note privind utilizarea unui card “Memory Stick Micro” (nu este furnizat) • Pentru a utiliza un card “Memory Stick Micro” la aceastã camerã foto, este necesar un adaptor M2 pentru dimensiune Duo. Introduceþi cardul “Memory Stick Micro” în adaptorul M2 pentru dimensiunea Duo ºi introduceþi adaptorul în slotul pentru “Memory Stick Duo”. Dacã introduceþi un card “Memory Stick Micro” în camera foto fãrã a folosi un adaptor M2 pentru Duo, este posibil sã nu îl mai puteþi scoate din aparat. • Nu lãsaþi cardul “Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor deoarece poate fi înghiþit în mod accidental. 105