Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Identificarea pãrþilor

Identificarea pãrþilor Pentru detalii legate de funcþionare, consultaþi paginile indicate între paranteze. 1 Buton declanºator (19) 2 Pentru înregistrare : Cursor de zoom (W/T) (20) Pentru vizualizare : Cursor / (pentru mãrirea la redare) / Cursor (Index) (28, 29) 3 Vizor 4 Obiectiv 5 Buton POWER / Indicator luminos POWER 6 Microfon 7 Bliþ (21) 8 Indicator luminos al cronometrului propriu (22) / Iluminare de asistenþã AF (53) DSC-W55 DSC-W35 1 Indicator luminos AE/AF blocat / Indicator luminos al cronometrului propriu (22) 2 Indicator luminos pentru încãrcarea bliþului / Indicator luminos de încãrcare (portocaliu) 3 Difuzor 4 Vizor 5 Ecran LCD (16) 10

Identificarea pãrþilor 6 Buton DISP (Comutatorul de interfaþã) (16) • Apãsaþi butonul DISP (Comutator de interfaþã) mai multã vreme pentru a selecta luminozitatea ecranului LCD (numai la modelul DSC-W55). 7 Buton MENU (30) • Apãsaþi mai multã vreme butonul MENU pentru a fi afiºatã interfaþa (Reglaje) 8 Buton (Redare) (28) 9 Bridã de prindere a curelei 0 Comutator de mod (18) qa Buton de comandã Meniu activ: v/V/b/B/z(30) Meniu oprit: / / / (21-23) qs Buton (Dimensiunea imaginii/ ªtergere) (24, 28) qd Sistem de prindere a trepiedului (în partea de jos a aparatului) • Folosiþi un trepied al cãrui ºurub de prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu veþi putea prinde în siguranþã camera de trepiede care au ºuruburi mai lungi ºi este posibil sã deterioraþi aparatul. • Dupã utilizare, demontaþi camera de pe trepied. qf Capac acumulator / “Memory Stick Duo” qg Indicator luminos de acces qh Slot pentru “Memory Stick Duo” qj Compartiment pentru acumulator qk Pârghie de eliberare a acumulatorului ql Multiconector (în partea de jos) (la modelul DSC-W55) • Multiconectorul este utilizat în urmãtoarele situaþii : – pentru conectarea USB a unui calculator – pentru conectarea AV la televizor – pentru conectarea PictBridge cu o imprimantã. w; Mufã DC IN (la modelul DSC-W35) Când folosiþi un adaptor de reþea tip AC-LS5K (nu este furnizat). Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat împreunã cu adaptorul de reþea • Nu puteþi încãrca acumulatorul conectând camera la adaptorul de reþea AC-LS5K. Utilizaþi încãrcãtorul pentru a încãrca acumulatorul. wa Capacul mufei DC IN (la modelul DSC-W35) ws Mufa A/V OUT (la modelul DSC- W35) wd Capacul mufei (la modelul DSC- W35) wf Mufa W35) 2 Spre mufa DC IN 1 Marcaj v (USB) (la modelul DSC- 11