Views
3 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Indicatori de ecran

Indicatori de ecran Pentru detalii privind funcþionarea, consultaþi paginile indicate între paranteze. Când fotografiaþi Când înregistraþi filme Indicatori S P RICH NATURAL SEPIA B&W Semnificaþie Încãrcarea bliþului Scala de mãrire (20, 51) Reducerea efectului de ochi roºii (52) Claritate (42) Contrast (42) Asistenþã AF (53) Metoda de mãsurare (35) Modul de culoare (32) 1 Indicatori Semnificaþie y Autonomia rãmasã z Indicator AE/AF blocat (19) Mod de înregistrare (18, 39) Echilibrul de alb (36) STBY REC Starea de aºteptare / înregistrarea unui film Comutator de mod (Selecþia scenei) (18) 2 Indicatori Semnificaþie Macro (21) S AF M AF Modul AF (51) Indicatorul careului telemetrului AF (33) 1.0 m Distanþã prestabilitã de focalizare (33) Scalã de reglaj pentru expunere (23) • Afiºajul este modificat aºa cum este prezentat în stânga, în funcþie de poziþia comutatorului de mod. V Darker Ghid pentru valorile expunerii v Brighter (23) P Comutator de mod (Program Auto) (18) Modul camera (19) SL Modul bliþ (21) 12

Indicatori de ecran 3 Indicatori Semnificaþie Dimensiunea imaginii (24) • este afiºat doar când este activat Multi Burst. FINE STD Calitatea imaginii (38) Director de înregistrare (55) • Aceasta nu apare când este folositã memoria internã. Capacitatea rãmasã liberã în memoria internã. Capacitatea rãmasã a liberã pe “Memory Stick”. 00:00:00 Durata înregistrãrii [durata [00:28:25] maximã a înregistrãrii] 1/30” Interval Multi Burst (41) 400 Numãrul rãmas de imagini ce mai pot fi înregistrate Cronometru propriu (22) C:32:00 Afiºaj de autodiagnosticare (100) 4 Numãrul ISO (37) Indicatori Semnificaþie Avertisment de vibraþii • Vã semnaleazã cã vibraþiile vã pot împiedica sã înregistraþi imagini clare deoarece iluminarea este insuficientã. Puteþi fotografia chiar dacã apare avertismentul de vibraþii. Vã recomandãm sã folosiþi bliþul pentru o iluminare mai bunã sau sã folosiþi un trepied ori alte mijloace pentru a fixa camera (p. 6). Indicatori Semnificaþie E Avertisment de energie scãzutã (100) + Marcajul încruciºat al exponometrului punctual (35) Zone de focalizare (ale telemetrului de auto focalizare) (33) 5 Indicatori Semnificaþie Histogramã (16, 23) Obturator lent pentru reducerea zgomotului • Când viteza obturatorului scade sub o anumitã valoare în condiþii de iluminare slabã, funcþia NR slow shutter (obturator lent pentru reducerea zgomotului ) se activeazã automat pentru a reduce zgomotul imaginii. 125 Viteza obturatorului F3.5 Valoarea aperturii +2.0EV Valoarea Expunerii (23) (Nu este este afiºat pe ecran la pagina precedentã) Meniu (30) 13