Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Modificarea interfeþei

Modificarea interfeþei de ecran La fiecare apãsare a butonului DISP (Comutator de Interfaþã), afiºajul se modificã dupã cum este prezentat mai jos. Histogramã activã Indicatori opriþi Ecran LCD oprit Indicatori porniþi Buton DISP (Comutator de interfaþã) Interfaþa histogramei (pagina 23) • Apãsând mai mult timp butonul DISP (Comutator de Interfaþã), puteþi creºte luminozitatea ecranului LCD (numai la DSC-W55). • Când pentru interfaþa histogramei este aleasã varianta pornit (on), informaþiile legate de imagini sunt afiºate în timpul redãrii. • Histograma nu este afiºatã în urmãtoarele situaþii : La înregistrare : – când este afiºat meniul, – când se înregistreazã filme. La redare : – când este afiºat meniul, – în modul index, – când folosiþi mãrirea la redare, – când este rotitã o fotografie, – când sunt redate filme. • În cursul redãrii nu puteþi opri ecranul LCD. • Poate exista o diferenþã mare între histograma afiºatã în timpul înregistrãrii ºi cea din timpul redãrii în urmãtoarele cazuri : – când bliþul lumineazã stroboscopic, – când viteza obturatorului este micã sau mare. • Este posibil ca histograma sã nu fie afiºatã în cazul imaginilor înregistrate cu alte camere. • Când ecranul LCD este oprit, funcþia de mãrire digitalã nu acþioneazã, iar pentru [AF Mode] este aleasã varianta [Single] (pag. 51). Dacã selectaþi (modul bliþ) / (cronometru propriu) / (macro), imaginea este afiºatã timp de circa douã secunde. 16

Utilizarea memoriei interne Camera are o memorie internã de 56 MB. Aceastã memorie nu poate fi scoasã din aparat. Puteþi înregistra imagini în memoria internã, chiar dacã nu existã nici o unitate “Memory Stick Duo” introdusã în aparat. • Filmele cu dimensiunea de [640(Fine)] nu pot fi înregistrate în memoria internã. Dacã în aparat este introdusã o unitate “Memory Stick Duo” [Recording] : imaginile sunt înregistrate pe “Memory Stick Duo”. [Playback] : sunt redate imaginile de pe “Memory Stick Duo”. [Menu, Setup etc] : imaginilor de pe “Memory Stick Duo” le pot fi aplicate diferite funcþii. Dacã nu este introdusã nici o unitate “Memory Stick Duo” în aparat [Recording] : imaginile sunt înregistrate în memoria internã. [Playback] : sunt redate imaginile stocate în memoria internã. [Menu, Setup etc] : imaginilor din memoria internã le pot fi aplicate diferite funcþii. Despre datele de imagine stocate în memoria internã Vã recomandãm sã copiaþi (sã faceþi o copie de siguranþã) datele evitând erorile, folosind una dintre urmãtoarele metode : Pentru a copia (copie de siguranþã) datele pe o unitate “Memory Stick Duo” Pregãtiþi o unitate “Memory Stick Duo” cu o capacitate de 64 MB sau mai mare, apoi parcurgeþi procedura explicatã la secþiunea [Copy] (pagina 50, 57). Pentru a copia (copie de siguranþã) datele pe hard diskul unui calculator Parcurgeþi procedura explicatã la paginile 66 ÷ 69 fãrã a avea nici o unitate “Memory Stick Duo” în aparat. • Nu puteþi muta datele de imagine de pe un “Memory Stick Duo” în memoria internã. • Cuplând camera la un calculator printr-o conexiune USB, puteþi copia datele stocate în memoria internã pe calculator, însã nu veþi putea copia date de pe calculator în memoria internã. 17