Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Operaþii de bazã

Operaþii de bazã Folosirea comutatorului de mod Puneþi comutatorul de mod în poziþia corespunzãtoare funcþiei dorite. Comutator de mod : Filmare T pag. 19 Buton de comandã Moduri de fotografiere : Modul de reglaj automat Vã permite sã înregistraþi cu uºurinþã folosind reglajele stabilite în mod automat. T pag. 19 : Modul program automat Vã permite sã înregistraþi având expunerea reglatã automat (atât viteza obturatorului, cât ºi valoarea aperturii). Totodatã puteþi selecta diferite variante de reglaj folosind meniul. (Pentru detalii legate de funcþiile disponibile T pag. 31) : Modul de selecþie a scenei Vã permite sã fotografiaþi folosind reglajele prestabilite corespunzãtoare scenei alese. T pag. 25 Despre funcþia de ghidaj Când pentru [Function Guide] este aleasã varianta [On], descrierea funcþiilor este afiºatã la acþionarea camerei. Varianta implicitã este [On]. Selectaþi [Off] când nu doriþi sã fie afiºat Ghidul funcþiilor (pag. 52). 18

Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) Buton v/V/b/B Microfon Vizor Cursor de mãrire Buton declanºator Buton z Comutator de mod Buton de comandã Butonul (Dimensiunea imagini) 1 Selectaþi modul dorit cu comutatorul de mod. Fotografie (mod automat de reglaj) : Selectaþi . Film : Selectaþi . 2 Menþineþi camera în poziþie stabilã, þinând mâinile pe lângã corp. Poziþionaþi subiectul în centrul zonei de focalizare. Nu acoperiþi microfonul cu degetul. 3 Înregistrarea cu butonul declanºator. Fotografie : 1 Apãsaþi ºi þineþi pe jumãtate apãsat butonul declanºator pentru a focaliza. Indicatorul z (AE/AF blocat) de culoare verde clipeºte, se aude un semnal sonor, indicatorul înceteazã a mai clipi ºi rãmâne aprins. 2 Apãsaþi complet butonul declanºator. Se aude sunetul emis de obturator. Indicator AE/AF blocat Film : Apãsaþi complet butonul declanºator. Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou, complet, butonul declanºator. 19