Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) Dacã înregistraþi o fotografie a unui subiect care este dificil de focalizat • Distanþa minimã de înregistrare este de circa 50 cm. Apelaþi la modul de înregistrare a prim planurilor (Macro) (pag. 21) când fotografiaþi un subiect aflat la o distanþã mai micã decât distanþa de înregistrare. • Când camera nu poate focaliza în mod automat pe un subiect, indicatorul AE/AF blocat începe sã clipeascã rar ºi semnalul sonor nu se aude. Recompuneþi cadrul ºi focalizaþi din nou. Subiectele greu de focalizat sunt : – subiecte aflate la distanþã mare de camerã ºi întunecate, – subiecte care contrasteazã slab cu fundalul, – subiecte vãzute printr-un geam, – subiecte care se deplaseazã rapid, – subiecte care reflectã lumina sau care au un finisaj strãlucitor, – subiecte care lumineazã intermitent, – subiecte poziþionate contra luminii. Utilizarea funcþiei de mãrire Apãsaþi cursorul de zoom. • Când scala de mãrire depãºeºte 3×, camera utilizeazã funcþia Digital Zoom (mãrirea digitalã) Pentru detalii privind reglajele pentru [Digital Zoom] ºi calitatea imaginii, pagina 51. • Nu puteþi schimba scala de mãrire când înregistraþi un film. 20

Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) Bliþ (Selectarea unui mod de funcþionare a bliþului pentru fotografiere) Apãsaþi de mai multe ori v ( ) la butonul de comandã pânã ce este selectat modul dorit. (Nici un indicator) : Bliþul lumineazã automat. Bliþul lumineazã intermitent dacã spaþiul în care se înregistreazã este întunecos sau dacã subiectul este poziþionat contra luminii (Reglaj stabilit implicit). : Bliþ forþat pornit SL : Încetinire sincronã (Bliþ forþat pornit) Viteza obturatorului scade în spaþii întunecate pentru ca fundalul care nu este luminat de bliþ sã fie înregistrat clar. : Bliþ forþat oprit • Bliþul lumineazã stroboscopic de douã ori. Prima datã pentru a regla cantitatea de luminã. • Pe durata încãrcãrii bliþului este afiºat simbolul . Înregistrarea prim-planurilor (Macro) Apãsaþi B ( ) la butonul de comandã. Pentru a anula, apãsaþi din nou B. (Nici un indicator) : Funcþia Macro opritã : opþiunea Macro activã În partea W : circa 2 cm sau mai departe În partea T : circa 30 cm sau mai departe Macro • Se recomandã stabilirea pentru mãrire a valorii extreme din partea W. • Domeniul de focalizare se îngusteazã ºi este posibil sã nu fie focalizat întreg subiectul. • Viteza de autofocalizare scade. 21