Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) Pentru modificarea dimensiunii imaginilor Apãsaþi (dimensiunea imaginii) ºi apoi apãsaþi V/v pentru a alege dimensiunea. Pentru detalii privind dimensiunea imaginilor, consultaþi pagina 9. Varianta implicitã este marcatã cu simbolul . Dimensiunea Exemple Nr. Mod de fotografiilor imagini imprimare 7 M (3072×2304) 3:2 1) (3072×2048) 5 M (2592×1944) 3 M (2048×1536) 2 M (1632×1224) VGA (640×480) Imprimare pânã la A3 (11×17”) Pentru raportul laturilor fotografiilor 3:2 Imprimare pânã la A4 (8×10”) Imprimare pânã la 13×18 cm Imprimare pânã la 10×15 cm Pentru E-mail Mai puþine Mai multe Mai fin Mai grosier 16:9 2) (1920×1080) Afiºare pe ecrane cu raportul laturilor16:9 HDTV 1) Fotografiile sunt înregistrate având raportul laturilor de 3:2 ca ºi hârtia fotograficã sau cãrþile poºtale etc. 2) Ambele margini ale fotografiei pot fi eliminate la imprimare (pagina 97). Dimensiunea Cadre / secundã Utilizare orientativã imaginilor de film 640 (Fine) (640×480) Aprox. 30 Afiºare la televizor (înaltã calitate) 640 (Standard) (640×480) 160 (160×112) Aprox. 17 Aprox. 8 Afiºare la televizor (standard) Pentru E-mail • Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este superioarã. • Cu cât sunt redate mai multe cadre pe secunde, cu atât redarea este mai cursivã. 24

Fotografierea (Selecþia scenei) Buton declanºator Comutator de mod 1 Selectaþi modul dorit corespunzãtor selecþiei scenei ( , , , , , ) cu comutatorul de mod. • Pentru detalii legate de mod, consultaþi pagina urmãtoare. 2 Fotografiaþi folosind butonul declanºator. Pentru a renunþa la Selecþia Scenei Puneþi comutatorul de mod în alt mod decât Selecþia scenei. 25