Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Vizualizarea /

Vizualizarea / ºtergerea imaginilor Buton v/V/b/B Cursor (Index) / (Mãrirea la redare) Cursor (Mãrirea la redare) Buton z Butonul (Redare) Buton de comandã Butonul (ªtergere) 1 Apãsaþi butonul (Redare). Dacã apãsaþi butonul B (Redare) când alimentarea este opritã, camera porneºte în modul redare. Dacã apãsaþi din nou acest buton, se trece în modul înregistrare. 2 Selectaþi o imagine folosind b / B de la butonul de comandã. Film : Apãsaþi z pentru redarea unui film. (Apãsaþi din nou z pentru a opri redarea.) Pentru rulare rapidã apãsaþi B, iar pentru derulare apãsaþi b. (Apãsaþi din nou z pentru a reveni la redarea normalã.) Pentru reglarea volumului, apãsaþi v/V. • Filmele cu dimensiunea imaginii de [160] sunt afiºate la scarã redusã. Pentru a ºterge imagini 1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi ºi apãsaþi (ªtergere). 2 Selectaþi [Delete] cu v, apoi apãsaþi z. Pentru a renunþa la ºtergere Selectaþi [Exit], apoi apãsaþi z. Pentru a vizualiza o fotografie mãritã (mãrire la redare) Deplasaþi cursorul în timpul prezentãrii unei fotografii. Pentru a renunþa la mãrire, apãsaþi . Pentru a stabili zona care sã fie mãritã : v/V/b/B Pentru a renunþa la mãrirea la redare : z • Pentru stocarea imaginilor mãrite : [Trimming] (pagina 49) 28

Vizualizarea / ºtergerea imaginilor Pentru a fi afiºatã o interfaþã index Deplasaþi cursorul (Index), apoi selectaþi o imagine folosind butoanele v/V/b/B. Pentru afiºarea interfeþei urmãtoare (precedente), apãsaþi b/B. Pentru a reveni al afiºarea unei singure imagini pe ecran, apãsaþi z. Pentru a ºterge imaginile în modul index de afiºare 1 Când este afiºatã o interfaþã index, apãsaþi (Delete) ºi selectaþi [Select] folosind secþiunile v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z. 2 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi folosind butoanele v/V/b/B, apoi apãsaþi z pentru a apãrea indicatorul (Delete) pe imaginea selectatã. Careu de selecþie de culoare verde Pentru a renunþa la selecþie Selectaþi o imagine pe care anterior aþi ales-o pentru a fi ºtearsã, apoi apãsaþi z pentru a ºterge indicatorul de pe imagine. 3 Apãsaþi (Delete). 4 Selectaþi [OK] cu ajutorul butonului B, apoi apãsaþi z. • Pentru a ºterge toate imaginile din director, selectaþi [All In This Folder] cu v/V la pasul 1 în loc de [Select], apoi apãsaþi z. 29