Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Note privind utilizarea

Note privind utilizarea camerei Tipuri de “Memory Stick” ce pot fi utilizate (nu sunt furnizate) Suportul de înregistrare CI utilizat de aceastã camerã foto este un “Memory Stick Duo”. Existã douã tipuri de “Memory Stick”. “Memory Stick Duo” : se poate utiliza cu aceastã camerã foto. 2 “Memory Stick” : nu se poate utiliza cu aceastã camerã foto. Nu pot fi utilizate alte carduri de memorie • Pentru detalii legate de “Memory Stick Duo”, consultaþi pagina 104. Când folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” la un echipament compatibil cu “Memory Stick” Puteþi folosi o unitate “Memory Stick Duo”, introducând-o într-un Adaptor Memory Stick Duo (nu este furnizat). Adaptor Memory Stick Duo Note privind acumulatorul • Înainte de a utiliza camera foto pentru prima datã, încãrcaþi acumulatorul care v-a fost furnizat. • Acumulatorul poate fi încãrcat chiar dacã nu este complet descãrcat. De asemenea, puteþi utiliza acumulatorul chiar dacã nu este complet încãrcat, folosind capacitatea parþialã a acestuia, indiferent cât este. • Dacã intenþionaþi sã nu utilizaþi acumulatorul o perioadã mai lungã de timp, consumaþi complet energia sa, apoi depozitaþi-l într-un loc uscat ºi rãcoros pentru a-i menþine în bunã stare funcþiile. • Pentru detalii legate de acumulator, consultaþi pagina 106. Lentilele Carl Zeiss Aceastã camerã foto este echipatã cu lentile Carl Zeiss care sunt capabile sã reproducã imagini clare, cu contrast excelent. Lentilele acestui aparat au fost produse în sistemul de asigurare a calitãþii atestat de Carl Zeiss, în conformitate cu standardele de calitate ale Carl Zeiss din Germania. Ecran LCD ºi lentile • Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie de foarte mare precizie astfel încât 99,99% dintre pixeli sã fie operaþionali. Totuºi, este posibil ca unele puncte minuscule negre ºi/sau luminoase (de culoare albã, roºie, albastrã sau verde) sã aparã constant pe ecranul LCD. Apariþia acestor puncte este normalã în procesul de producþie ºi nu afecteazã în nici un fel înregistrarea. Puncte negre, albe, roºii, albastre sau verzi • Aveþi grijã când aºezaþi camera lângã o fereastrã sau afarã. Expunerea ecranului LCD sau a obiectivului la luminã solarã directã o perioadã îndelungatã, poate genera disfuncþionalitãþi. • Nu apãsaþi puternic ecranul LCD. Ecranul se poate decolora ºi pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Este posibil ca imaginile sã lase urme pe ecranul LCD atunci când vã aflaþi în spaþii cu temperaturã scãzutã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. • Aceastã camerã este echipatã cu un obiectiv de zoom de mare putere. Aveþi grijã sã nu ciocniþi lentilele ºi nici sã nu le aplicaþi o forþã prea mare. Imaginile folosite în acest manual Ilustraþiile utilizate ca exemple în acest manual sunt imagini reproduse ºi nu imagini reale înregistrate cu aceastã camerã foto. Relativ la ilustraþii Ilustraþiile folosite în acest manual de instrucþiuni sunt de la camera DSC-W55, dacã nu este altfel precizat.

Cuprins Note privind utilizarea camerei ....................................................... 2 Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune ................. 6 Focalizare – Focalizarea cu succes asupra unui subiect .......................... 6 Expunere – Reglarea intensitãþii luminoase ............................................... 7 Culoare – În legãturã cu efectele de luminã ............................................... 8 Calitate – În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea imaginii ......................... 9 Identificarea pãrþilor...................................................................... 10 Indicatori de ecran........................................................................ 12 Modificarea interfeþei de ecran ..................................................... 16 Utilizarea memoriei interne........................................................... 17 Operaþii de bazã Utilizarea comutatorului de mod ................................................... 18 Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) ... 19 Fotografierea (Selecþia scenei) .................................................... 25 Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ............................................... 28 Folosirea meniului Utilizarea elementelor meniului ..................................................... 30 Elementele meniului ..................................................................... 31 Meniul de înregistrare ................................................................... 32 COLOR (Modul culoare) : Modificarea vivacitãþii imaginilor sau adãugarea de efecte speciale 9 (Focalizare) : Modificare metodei de focalizare (Metoda de mãsurare) : Alegerea metodei de mãsurare WB (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare ISO (Sensibilitate) : Stabilirea sensibilitãþii luminoase (P. Calitate) : Stabilirea calitãþii fotografiilor MODE (Modul înregistrare) : Alegerea metodei de înregistrare continuã (Interval) : Stabilirea intervalului dintre cadre în modul [Multi Burst] ± (Nivelul bliþului) : Ajustarea cantitãþii de luminã emisã de bliþ (Contrast) : Ajustarea contrastului imaginilor (Claritate) : Reglarea claritãþii imaginilor (Reglaje) : Modificarea elementelor de reglaj 3