Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de înregistrare

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul . COLOR (Modul culoare) : Modificarea vivacitãþii imaginilor sau adãugarea de efecte speciale Puteþi modifica luminozitatea imaginii, însoþind-o de efecte. B&W (alb&negru) Stabileºte pentru imagini varianta monocromã. SEPIA (sepia) Stabileºte pentru imagini varianta de culoare sepia. NATURAL (culori naturale) Stabileºte pentru imagini culori naturale. RICH (culori bogate în tonuri) Stabileºte pentru imagini culori luminoase. Normal 32 • La înregistrarea filmelor, puteþi selecta numai una dintre variantele [Normal], [B&W] ºi [Sepia]. • Dacã este selectat modul [Multi Burst], pentru modul culoare este aleasã varianta [Normal].

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 9 (Focalizare) : Modificarea metodei de focalizare Puteþi schimba metoda de focalizare. Utilizaþi meniul când este dificil sã obþineþi o focalizare corespunzãtoare folosind modul automat. ∞ (distanþã nelimitatã) 7,0 m 3,0 m 1,0 m 0,5 m Center AF ( ) Focalizeazã pe subiect folosind distanþe prestabilite pânã la subiect. (Focalizare prestabilitã) • Când înregistraþi un subiect aflat dincolo de o plasã sau de un geam, este dificil sã obþineþi focalizarea corespunzãtoare dacã folosiþi modul automat. În aceste cazuri, este preferabilã folosirea opþiunii [Focus]. Focalizeazã automat pe un subiect poziþionat în centrul zonei de focalizare. • Utilizând aceasta facilitate împreunã cu funcþia AF blocat veþi putea înregistra imagini având compoziþia doritã. Multi AF (Multipoint AF) (Fotografie ) (Film ) Zona de autofocalizare Indicatorul zonei de autofocalizare Focalizeazã automat pe un subiect calculând distanþa pânã la mai multe puncte din careul telemetrului. • Acest mod este util când subiectul nu se aflã în centrul cadrului vizat. Zona de autofocalizare Indicatorul zonei de autofocalizare • AF este prescurtarea pentru Auto Focalizare (focalizare automatã). • Informaþia legatã de reglajul distanþei corespunzãtoare opþiunii [Focus] este aproximativã. Dacã îndreptaþi obiectivul în sus sau în jos, eroarea va creºte. • Când înregistraþi filme, se recomandã varianta [Multi AF]. • Dacã folosiþi Digital Zoom (mãrirea digitalã) sau AF Illuminator (iluminarea de asistenþã AF), au prioritate la deplasare AF subiectele poziþionate în sau în apropierea centrului cadrului. În acest caz indicatorul sau clipeºte, iar zona de auto focalizare nu este afiºatã. • În funcþie de modul de Selecþie a Scenei este posibil ca unele opþiuni sã nu fie disponibile (pag. 27). 33