Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de înregistrare

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 z Dacã subiectul este în afara zonei de focalizare Când subiectul fotografiat se aflã la marginea cadrului (sau a ecranului) sau când folosiþi varianta [Center AF], este posibil ca aparatul sã nu focalizeze pe subiectul aflat la margine. Într-un astfel de caz, procedaþi aºa cum este arãtat în continuare. 1 Recompuneþi imaginea astfel încât subiectul sã fie poziþionat în centrul zonei de focalizare automatã ºi apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator (AF lock). Indicatorul AE / AF blocat Zona de autofocalizare Câtã vreme nu apãsaþi complet butonul declanºator, puteþi relua procedura de mai sus de câte ori doriþi. 2 Când indicatorul AE/AF blocat înceteazã sã clipeascã rãmânând pornit, reveniþi la imaginea completã pe care doriþi sã o fotografiaþi ºi apãsaþi complet butonul declanºator. 34

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 (Metoda de mãsurare) : Alegerea metodei de mãsurare Selecteazã metoda de mãsurare care stabileºte în ce parte a subiectului sã se efectueze mãsurãtorile pentru determinarea expunerii. Spot (Exponometrul punctual) ( ) Se efectueazã mãsurãtori numai într-o zonã a subiectului. • Aceastã funcþie este utilã când subiectul este iluminat din spate sau când existã un contrast puternic între subiect ºi fundal. Marcajul încruciºat al exponometrului punctual Poziþionaþi-l pe subiect . Center (Mãsurãtoare în centru) ( ) Multi (Mãsurãtoare în mai multe puncte) Efectueazã mãsurãtori în centrul imaginii ºi determinã expunerea în funcþie de luminozitatea subiectului din acel punct. Împarte cadrul în mai multe regiuni ºi efectueazã mãsurãtori în fiecare dintre ele. Camera determinã o expunere bine echilibratã. • Pentru detalii legate de expunere, consultaþi pagina 7. • Când utilizaþi exponometrul punctual sau Mãsurãtorile în centru, se recomandã ca pentru [9] (Focus) sã alegeþi varianta [Center AF] pentru a focaliza pe zona unde se efectueazã mãsurarea (pag. 33). 35