Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de înregistrare

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 WB (Echilibrul de alb) : Ajustarea tonurilor de culoare Ajusteazã tonurile de culoare în funcþie de condiþiile de iluminare din fiecare situaþie, spre exemplu atunci când culorile unei imagini înregistrate sunt nepotrivite. (Bliþ) Adaptare în funcþie de condiþiile stabilite pentru bliþ. • Nu puteþi selecta aceastã variantã când înregistraþi filme. (Incandescent) Ajustare pentru spaþii iluminate cu lãmpi cu incandescenþã sau în locuri cu luminã puternicã, cum ar fi studiourile foto obiºnuite. (Fluorescent) Ajustare pentru spaþii iluminate cu lãmpi fluorescente. (Înnorat) Ajustare pentru cer noros sau pentru spaþii întunecoase. 36

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 (Lumina zilei) Ajustare pentru înregistrarea în aer liber, în zile însorite, pentru imortalizarea scenelor de searã ºi a celor nocturne, a reclamelor luminoase cu neon sau a focurilor de artificii. Auto Regleazã automat echilibrul de alb • Pentru detalii legate de echilibrul de alb, consultaþi pagina 8. • În condiþii de iluminare cu surse fluorescente intermitente, este posibil ca echilibrul de alb sã nu acþioneze corect, chiar dacã selectaþi [ ] (Fluorescent). • Cu excepþia modurilor ( ) [Flash], pentru echilibrul de alb ([WB]) este aleasã automat varianta [Auto] când bliþul lumineazã intermitent. • În funcþie de modul de Selecþie a Scenei unele opþiuni este posibil sã nu fie disponibile (pag. 27). ISO : Stabilirea sensibilitãþii luminoase Selecteazã o sensibilitate luminoasã mãsuratã în unitãþi de mãsurã ISO. Cu cât numãrul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai ridicatã. 1000 800 400 200 100 Auto Numãr mic Numãr mare Selectaþi un numãr mare când fotografiaþi în spaþii întunecate sau când înregistraþi subiecte care se deplaseazã rapid, respectiv un numãr mic pentru a obþine o imagine de calitate foarte bunã. • Pentru detalii legate de sensibilitatea ISO, consultaþi pagina 7. • Þineþi seama cã zgomotul imaginii tinde sã creascã pe mãsurã ce numãrul reprezentând sensibilitatea ISO se mãreºte. • La Selecþia Scenei pentru [ISO] este aleasã varianta [Auto]. 37