Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de înregistrare

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 (Calitatea imaginilor) : Stabilirea calitãþii fotografiilor Stabileºte calitatea fotografiilor. Fine (FINE) Înregistrare la calitate foarte bunã (compresie scãzutã). Standard (STD) • Când comutatorul de mod este în poziþia (Auto), calitatea fotografiilor este [Fine]. Înregistrare la calitate standard (compresie mare). 38

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 Mode (Modul înregistrare) : Alegerea metodei de înregistrare continuã Stabileºte dacã sã se înregistreze în mod continuu sau nu atunci când apãsaþi butonul declanºator. Multi Burst ( ) La apãsarea butonului declanºator sunt înregistrate 16 cadre succesive sub forma unei singure fotografii. • Dimensiunea imaginilor înregistrate în modul Multi Burst este de 1M. • Aceastã facilitate este utilã spre exemplu pentru a vã urmãri poziþia în timpul efectuãrii unui sport. • Puteþi stabili intervalul de înregistrare pentru modul Multi Burst cu ajutorul opþiunii [Interval] (pag. 41). • Imaginile sunt afiºate succesiv pe ecranul camerei. • Imaginea este imprimatã ca imagine unicã cu 16 cadre. • Pentru bliþ este aleasã varianta (Bliþ forþat oprit). Burst ( ) Înregistreazã numãrul maxim de imagini succesive (consultaþi tabelul urmãtor) la apãsarea ºi menþinerea butonului declanºator apãsat. • Când dispare indicaþia “Recording”, puteþi înregistra urmãtoarea imagine. • Pentru bliþ este aleasã varianta (Bliþ forþat oprit). (Normal) Nu înregistreazã în mod continuu. 39