Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de înregistrare

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 (Contrast): Ajustarea contrastului imaginilor Spre – Spre + Regleazã contrastul imaginii. + ( ) Spre + : Creºte claritatea imaginii. Normal – ( ) Spre – : Scade claritatea imaginii. (Claritate): Ajustarea claritãþii imaginilor Spre – Spre + Regleazã claritatea imaginii. + ( ) Spre + : Creºte claritatea imaginii. Normal – ( ) Spre – : Scade claritatea imaginii. (Reglaje): Modificarea elementelor de reglaj Consultaþi pagina 50. 42

Meniul pentru vizualizare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 Reglajele stabilite implicit sunt marcate cu simbolul . (Director) : Selectarea directorului de vizualizare a imaginilor Selecteazã directorul care conþine imaginea care doriþi sã fie redatã când folosiþi o unitate “Memory Stick Duo” pentru camera foto. OK Cancel Urmaþi procedura de mai jos. Renunþã la selecþie. 1 Selectaþi directorul dorit folosind secþiunile b/B ale butonului de comandã. 2 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z. z În legãturã cu directorul Camera stocheazã imaginile în directorul stabilit al unitãþii “Memory Stick Duo”. Puteþi sã schimbaþi directorul sau sã creaþi altul nou. • Pentru a crea un director nou T [Create REC. Folder] (Crearea unui director de înregistrare) (pag. 55). • Pentru a schimba directorul în care sã fie înregistrate imaginile T [Change REC. Folder] (Schimbarea directorului de înregistrare) (pag. 56) • Când sunt create mai multe directoare pe “Memory Stick Duo”, iar prima sau ultima imagine din director este afiºatã, vor apãrea urmãtoarele indicatoare : : Deplasarea la directorul precedent. : Deplasarea la directorul urmãtor. : Deplasarea fie la directorul precedent, fie la urmãtorul. (Protecþie) : Previne Evitarea ºtergerea ºtergerii accidentale accidentalã a imaginilor Protejeazã imaginile împotriva ºtergerii accidentale. Protect (-) Exit (Ieºire) Urmaþi procedura de mai jos. Pãrãseºte funcþia de protecþie. Pentru protejarea imaginilor afiºate în modul imagine unicã 1 Afiºaþi imaginea pe care vreþi sã o protejaþi. 2 Apãsaþi MENU pentru a apãrea meniul. 43